Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Wij zijn er voor iedereen

1. SUBSIDIES

We gaan subsidies aanpassen. We gaan activiteiten van samenwerkende verenigingen en (dorps)grensoverstijgende activiteiten extra subsidiëren.

2. JEUGDCONTRIBUTIES

Jeugdcontributies verenigingen brengen we terug tot een minimaal bedrag.

3. UITGAAN JONGEREN

Het uitgangsleven voor jongeren stimuleren we door het financieel en praktisch steunen van festivals, horeca en jeugdactiviteiten.

4. RECREATIE VOOR IEDEREEN

Ondernemers in de recreatiesector ondersteunen we door het organiseren van evenementen en activiteiten makkelijker te maken.

5. GEMEENSCHAPSGEBOUW

Toegang voor alle verenigingen in gemeenschapsgebouwen.

6. BUITENACTIVITEITEN

We stimuleren buitenactiviteiten voor jong en oud zoals jeu de boules banen, speeltuinen en trapvelden en ‘jeugdhonken’. Gebruikers zullen deze faciliteiten zelf moeten onderhouden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018