Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Groen

1. NOG MEER OPENBAAR GROEN

We willen meer openbaar groen. Maar we willen ook dat onderhoud door inwoners gestimuleerd wordt.

2. WEGBERMEN

Er komt gefaseerd maaibeleid om bloemen in wegbermen te stimuleren. Kleine subsidies voor hagen en akkerranden van groen.

3. VOLKSTUINTJES

We willen volkstuintjes op braakliggende grond voor projecten.

4. BIO BASED

We bevorderen investeringen in biobased economy.

5. ELEKTRISCHE AUTO’S

Het wagenpark voor openbaar en gemeentelijk vervoer wordt elektrisch.

6. INBRENG INWONERS

Zoveel mogelijk inbreng door dorpsraden en inwoners zodat de gemeente een aan het dorp aangepast groenbeleid kan voeren. Het kan niet groen genoeg!

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018