Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Goed onderwijs

1. KWALITEIT BIJ FUSIE

D66 Leudal is voorstander van oplossingen op maat. Soms is het beter scholen samen te voegen en soms is het beter te kiezen voor in stand houden van kleine scholen. D66 Leudal is voor scholenfusie vanuit kwaliteitsoptiek. Bij de mogelijke fusie van de scholen van Hunsel, Neeritter en Ittervoort letten we dus nadrukkelijk op het behoud van kwalitatief goed onderwijs.

2. SCHOOL WORDT ONTMOETINGSPLEK

Scholen simuleren we de brede functie in te vullen: bibliotheek, ontmoetingsplaats, heemkundeverenigingen en repetitielokalen.

3. INVESTEREN

Meer investeren in jeugdzorg, kinderopvang, enz. Goed faciliteren van het speciaal onderwijs vinden wij erg belangrijk.

4. BIBLIOTHEKEN

Bibliotheken met een full-service pakket (uitleen, ontmoetingsplaats, bestrijding analfabetisme) moeten weer beschikbaar komen voor iedere inwoner.

5. STAGE

Gemeente en sociale instellingen moeten actief stageplaatsen aanbieden voor maatschappelijke stage. Samenwerking tussen scholen en bedrijven bevorderen we om technisch en agrarisch onderwijs te stimuleren.

6 SCHOOL EN WERK

D66 is voorstel voor goede aansluiting tussen school en werk. D66 wil een maximale inspanning om deze aansluiting te verbeteren

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018