Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Goed Gemeentebestuur

1. SAMENWERKING

We willen samenwerken met alle partijen zowel coalitie als oppositie;

2. WETHOUDERS

We willen zakelijke, deskundige en goede wethouders zo nodig zonder politieke achtergrond of uit een andere gemeente.

3. BELANG INWONERS VOOROP

We willen bestuurders die kiezen voor het belang van de inwoners in de gemeente Leudal, geen micro management of cliëntisme van wethouders. D66 wil een bestuur met visie op lange- en korte termijn.

4. BURGERINITATIEVEN JA GRAAG

We vinden het belangrijk dat burgerinitiatieven gestimuleerd en gewaardeerd worden o.a. door snelle en adequate reacties en verwerkingen. Duidelijke kaders vooraf en duidelijke communicatie tijdens voorbereiding en uitvoering.

5. IEDER ZIJN TAAK

Wij vinden dat de politiek visie moet aanreiken. Het college moet de visie in beleid vertalen. De ambtenaren moeten het beleid uitvoeren. De raadsleden moeten het college controleren. Het college moet de ambtenaren controleren. Raadsleden houden dus afstand van ambtenaren en collegeleden spreken ambtenaren aan via de gemeentesecretaris. controleren.

6. IEDEREEN DOET MEE

We streven heterogeniteit na: goede man-vrouw verhoudingen en goede verhouding tussen oud en jong zonder de kwaliteit van onze bestuurders uit het oog te verliezen. Jongeren zijn voor D66 erg belangrijk en we willen hen dus bij de politiek betrekken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018