Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Fijn Wonen

1. HUURWONINGEN

Bevorderen bouw sociale huurwoningen en woningcorporaties daarop aanspreken. Aantal sociale huurwoningen verhogen naar 15 % van alle woningen in Leudal.

2. TIJDELIJKE WONINGEN

Inzetten op en faciliteren van innovatieve, duurzame en tijdelijke woonconcepten die kunnen worden aangepast als behoefte verandert.

3. PARTICULIER BOUWEN

Particulier initiatief stimuleren om zelf te bouwen. We stimuleren hergebruik van boerderijen als woningen.

4. GEEN PROJECTONTWIKKELAARS

Overeenkomsten met projectontwikkelaars vermijden en hen aan afspraken houden.

5. ARBEIDSMIGRANTEN

Huisvesting van arbeidsmigranten die hier willen wonen verbeteren met verdeling over alle dorpen.

6. MARKETINGPLAN

We maken een marketingplan om onze gemeente als aantrekkelijk woongebied aan te prijzen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018