Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Eigen dorp is basis

1. MODERN EIGEN DORP

D66 erkent dat het eigen dorp overzichtelijk en herkenbaar is. We vinden dat dit in stand moet blijven. Maar wel wat moderner.

2. SAMEN

Faciliteiten worden in stand gehouden door door samenwerken tussen verenigingen en met andere dorpen.

3. GEZONDE LEEFOMGEVING

We streven naar een gezonde leefomgeving in en buiten onze dorpen. Dat betekent ook een goed leefklimaat in het buitengebied met bijvoorbeeld goede geurnormen.

4. DUIDELIJKE CRITERIA

D66 kiest op basis van transparante criteria, weegt alle belangen af en trekt niemand voor.

5. VIER DEKKINGSGEBIEDEN

Wij onderscheiden vier dekkingsgebieden waarbinnen samenwerking zich kan concentreren. Dit zijn de Maasdorpen, Centrumdorpen, Hart van Leudal en Leudal West. Door de samenwerking kan de leefbaarheid van onze dorpen vormgegeven en behouden worden. Maar dat betekent investeren in samenwerking en daardoor creƫren van kansen. Vandaar dat we denken aan leefbaarheidsplannen waar we met alle betrokkenen een en ander vastleggen.

6. HANDHAVING

Toezicht op het naleven van wetten, regels en het veilig houden van onze directe leefomgeving willen we uitbreiden. We willen illegale situaties alleen toestaan als dat wettelijk verplicht is.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018