Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022: Economisch goed beleid

1. BENIDORM VAN NEDERLAND

Leudal heeft een groot aanbod aan zorg. Daar zijn we trots op. Daarnaast is Leudal ideaal voor mensen om hun oude dag door te brengen door de ruimte, natuur en rust. Dat levert ook werkgelegenheid op. Laat de senioren maar komen! Leudal als het Benidorm van Nederland is zo gek nog niet.

2. MODERNE AGRARISCHE SECTOR

D66 vind dat het landbouwbeleid moderner mag. Wij stimuleren kleinschalige ondernemingen maar ook grootschaligheid mits deze activiteiten plaatsvinden in de daarvoor georganiseerde zones.

3. BIOBASED ECONOMY

Wij steunen het Initiatief op Zevenellen. Mooie kans om onze reststromen in te zetten als grondstof en verspilling tegen te gaan. Mestverwerking willen we concentreren op Zevenellen zonder overlast voor de buurt. Dit biedt de kans om echt innovatief te ondernemen.

4. LEUDAL RETURN

De Leudal Return: bij aanbestedingen ervoor zorgen dat ook onze eigen MKB’ers kans maken. Dit is goed voor de Leudalse economie, vaak beter voor de kwaliteit van de geleverde diensten en ook nog veel duurzamer.

5. GROEN ONDERNEMEN

Bayer is een grote werkgever in het Leudal en groen. Wij willen de activiteiten van alle groene bedrijven, zoals Bayer, steunen en juichen hun economische impuls toe.

6. OOG VOOR MKB

In onze gemeente zijn MKB-bedrijven de grootste werkgever. We stimuleren het starten en doorgroeien van MKB-bedrijven. Bijvoorbeeld door snellere procedures maar ook door kennis te delen en leningen te verstrekken.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018