Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

OP NAAR CO-CREATIE! Een notitie over ondernemersbeleid.

D66, VVD en Ronduit Open schrijven Notitie Ondernemersbeleid

Kaj Beurskens (D66) heeft met Ad Thomassen (VVD) en Berry Hermans (Ronduit Open) een notitie geschreven over een ondernemersbeleid door de gemeente Leudal. De rolverdeling tussen gemeente en ondernemers bleek in een aantal dossiers niet duidelijk te zijn.

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de eigen onderneming, maar de gemeente heeft een rol bij het faciliteren van ondernemingen. Ondernemers moeten initiatieven nemen, de gemeente dient kaders te stellen, het proces te begeleiden en duidelijk te communiceren. Vergelijkbaar met het Sociaal Domein kan co-creatie als uitgangspunt genomen worden, waarbij alle partners invloed hebben op het eindresultaat.

Leudal zou zich moet concentreren op die gebieden waar ze zich kan onderscheiden van andere gemeentes. Daarbij kan gedacht worden aan de agrarische sector, toerisme en recreatie, zorginitiatieven, duurzaamheid en het midden- en kleinbedrijf.

De organisatie van de gemeente moet daarvoor aangepast worden. Regels moeten gehandhaafd worden, maar er moet ook naar kansen gekeken worden. De gemeente moet flexibel werken en meedenken onder het motto ‘ wat kan wel’. Daarvoor is een cultuurverandering nodig, waarvoor in de komende jaren door natuurlijk verloop van werknemers, mogelijkheden zijn. Voor ondernemers moet er ook een duidelijk aanspreekpunt bestaan bij de gemeente, een zogenaamde “Leudal-manager”. Maar dit aanspreekpunt moet ook ondernemers die zich niet aan de regels houden, daarop aanspreken.

Ook moet gekeken worden -binnen de regels van de aanbesteding- of opdrachten niet vaker gegund kunnen worden aan lokale ondernemers. Deze zijn wellicht meer gemotiveerd om kwaliteit te leveren. Ook levert een korte reisafstand een positieve bijdrage aan de duurzaamheid.

De notitie zal binnenkort worden besproken in de commissie Bestuur & Middelen en daarna in de Raad. D66, VVD en Ronduit Open hopen dat ook de andere partijen willen meedenken en bijdragen en dat deze notitie de basis kan vormen voor een degelijk ondernemersbeleid in Leudal onder het motto ‘ Op naar co-creatie’.

Gepubliceerd op 28-04-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018