Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Huis-aan-huis blad – september 2016

In september 2016 heeft D66-Leudal voor de tweede keer een speciaal informatieblad bezorgd bij de huishoudens van Leudal. D66 is sinds maart 2014 met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De fractie werkt hard om de idealen van D66 ook in Leudal te verwezenlijken. D66 doet dit door een kritische maar ook constructieve houding.

Met dit blad willen wij verantwoording afleggen over onze standpunten in de gemeenteraad.

Als u het blad niet heeft ontvangen (bijvoorbeeld omdat u een nee-nee sticker heeft), dan kunt u het hier downloaden en lezen.

Reacties: info@d66leudal.nl

De teksten van het informatieblad zijn helaas beperkt in omvang, als u meer informatie wenst, dan vindt u hier links naar de uitgebreidere standpunten:

Alternatieve begroting D66 (november 2015)
Pleidooi voor sociale huurwoningen (december 2015)
Het voorstel betreffende de subsidieverordening (februari 2016)
Elektrische laadpalen (april 2016)
De bibliotheek in Leudal (juli 2016)
Notitie werkgroep over accommodatiebeleid (mei 2016)
Veilig fietsverkeer (mei 2016)

Aanmelden als lid: https://www.d66.nl/lid-worden

Ontwerp: Marjolein Koper
Foto voorkant blad: Maartje van Berkel en Kunstwerk ‘de Naerse Waerse’: Jos Dirix
Redactie: Leo Schouten, Rens Raemakers, Ruud van der Kop
De druk en verspreiding is mogelijk dankzij financiële bijdragen van Rick Berentsen, Kaj Beurskens, Jan Burgers, Theo Linssen, Danielle Peet, Rens Raemakers en Leo Schouten.

NB: Er staat helaas een drukfout in het blad. Op bladzijde 4 moet bij het tweede kopje ‘Ideën’ uiteraard ‘Ideeën’ zijn.

Gepubliceerd op 21-09-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018