Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Leudal: debat over sociale huurwoningen hard nodig

De fractie van D66 Leudal maakt zich grote zorgen over het aanbod van sociale huurwoningen in de kernen van Leudal. Steeds vaker horen wij als raadsleden van vrienden, familie en kennissen hetzelfde: ‘Ik verhuis naar Roermond of Weert, er is hier in Leudal niets te krijgen om te huren.’

Afgelopen Commissievergadering Fysiek hebben de woningcorporaties die in Leudal actief zijn, een presentatie gegeven over hun werkzaamheden en plannen voor de toekomst. Dit vond D66 een erg nuttige sessie. In de presentie werd aangegeven dat het aanbod van sociale huurwoningen in Leudal (nu 12%) volgens de corporaties meer dan voldoende is voor de komende jaren. Hoewel D66 de argumentatie achter deze keuze begrijpt, riep deze stelling bij ons toch vragen op.

D66 is er niet van overtuigd dat het huidige beleid het meest effectief is en wil graag een politiek debat in Leudal starten over de vraag wat we hieraan kunnen doen. Tevens is er een actuele discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten en/of asielzoekers in sociale huurwoningen, en ook dit is een aspect waarover we tot nu toe in Leudal te weinig gedebatteerd hebben. De bijgevoegde discussienota is door D66 aangemeld voor bespreking in de eerstvolgende commissievergadering Fysiek. We hopen op een constructieve dialoog en nieuwe, creatieve oplossingen voor dit ingewikkelde vraagstuk.

 

Gepubliceerd op 28-08-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018