Steun ons en help Nederland vooruit

Waarom stel ik me verkiesbaar? Omdat ik vind dat het tijd is voor verandering. Verandering van het politieke klimaat in de gemeente Leudal. Oude gewoontes eruit, nieuwe elan erin. Zaken anders aanpakken, vernieuwend, fris, gewaagd en ...

Waarom stel ik me verkiesbaar? Omdat ik vind dat het tijd is voor verandering. Verandering van het politieke klimaat in de gemeente Leudal. Oude gewoontes eruit, nieuwe elan erin. Zaken anders aanpakken, vernieuwend, fris, gewaagd en transparant. 

lk wil graag bijdragen aan een positief beeld van Leudal. Een gemeente die open staat voor ideeën uit de gemeenschap, die in gesprek gaat met inwoners. ln gesprek gaat over hoe een waardevolle toekomst er uit kan zien op thema’s als Ruimte, Sociaal Domein, Gemeenschapsontwikkeling en Bestuur. Een gemeente die leert van de haar inwoners. Die nadenkt over welke stappen mensen en organisaties in de samenleving zelf al zetten – of willen gaan zetten – om deze waardevolle toekomst werkelijkheid te maken. En pas daarna de vraag te stellen wat dit allemaal betekent voor de bijdrage die wij als lokale overheid moeten leveren. 

lk wil me bezig houden met de hoofdlijnen; het stellen van kaders. En dat vraagt om een verandering in de huidige politiek. lk sta open voor verandering.

 

Meer van Dirk Voermans