Steun ons en help Nederland vooruit

Overzicht vragen van D66 aan het college


D66 Leudal stelt regelmatig vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Hier ziet u een overzicht van deze vragen en de antwoorden van het college.

Op voorstel van D66 publiceert de gemeente de vragen van de gemeenteraad nu ook op haar website, zie hier.

 

11 mei 2018:
Vragen van D66 over vergoeding tijdelijk gemeentesecretaris
Antwoorden college


VRAGEN van de fractie 2014-2018

24 maart 2018:
Vragen van D66 over woonwagenbeleid
Antwoorden college

13 maart 2018:
Vragen van D66 over snel internet op scholen
Antwoorden college

13 maart 2018:
Vragen over D66 over verstrekte opdracht
Antwoorden college

11 maart 2018:
Vragen D66 over vergoeding gemeentesecretaris
Antwoorden college op vragen dd 10 en 11 maart 2018

10 maart 2018:
Vragen D66 over gemeentesecretaris
(antwoorden zie 11 maart 2018)

6 December 2017:
Vragen D66 over drugslab Haler
Antwoorden College

2 November 2017:
Vragen D66 over Voedselbank
Antwoorden College

4 september 2017:
Vervolg-vragen D66 over woonwagenbeleid
Antwoorden College

14 augustus 2017:
Vragen D66 over woonwagenbeleid
Antwoorden College

22 juli 2017:
Vragen D66 (met Samen Verder en Leudal Sociaal) over spitsstroken A2
Antwoorden College

2 juli 2017:
Vragen D66 over zwerfafval
Antwoorden College

20 juni 2017:
Vragen D66 over voorlopig besluit College Park Leudal-Oost
Antwoorden College

5 juni 2017:
Vragen D66 over woonwagenbeleid
Antwoorden college

3 juni 2017:
Vragen D66 over voorwaarden lidmaatschap vereniging in relatie tot subsidie-eisen
Antwoorden College

30 april 2017:
Vragen D66 over reactivering IJzeren Rijn
Antwoorden college

18 april 2017:
Vragen D66 over verkeersveiligheid Wessemerdijk
Antwoorden college

16 april 2017:
Vragen D66 over beëindigen landelijke subsidie kindertelefoon
Antwoorden college

28 februari 2017:
Vragen D66 over kosten kademuur Neer

4 januari 2017:
Vragen D66 over het strooien
Antwoorden college

9 oktober 2016:
Vragen D66 over begroting 2017-2020
Antwoorden college

13 september 2016:
Vragen D66 over individuele inkomenstoeslag 2015
Antwoorden college

7 september 2016:
Vragen D66 over foute geslachtsaanduiding in brief aan jonge rijbewijsbezitters  
Antwoorden college

10 augustus 2016:
Vragen D66 over Landgoed Leudal
Antwoorden college

D66 was niet akkoord met deze beantwoording, die in onze ogen niet volledig is. Naar aanleiding daarvan heeft op 20 september 2016 een open en verhelderend gesprek tussen vertegenwoordigers van D66 en het college (wethouder en ambtenaren) plaatsgevonden. Om een dergelijk overleg had D66 begin juni overigens al (herhaaldelijk) verzocht. Tijdens het overleg zijn D66 en het college het niets eens geworden over dit dossier, maar beantwoording van deze vragen wordt door D66 nu wel als toereikend gezien. Afgesproken is om dit soort open overleggen in de toekomst vaker te houden, zodat er meer onderling begrip ontstaat en de raad op tijd goed geïnformeerd is door het college.

18 mei 2016:
Vragen D66 over integratie van AZC-bewoners
Antwoorden college

11 mei 2016:
Vragen D66 en Progressief Leudal over ‘Wet Open Overheid’
Antwoorden college

9 mei 2016:
Vragen D66 over houtstookoverlast
Antwoorden college

9 april 2016:
Vragen D66 over laadpalen in Leudal
Antwoorden college

19 januari 2016:
Vragen D66 over BMV Ell
Antwoorden college

11 januari 2016:
Vragen D66 over onderzoek bezettingsgraad accommodaties
De gevraagde gegevens zijn op 19 januari eindelijk aangereikt. Een motie hierover werd later aangenomen.

5 januari 2016:
Vragen D66 over voortgang golfbaan Heythuysen-Roggel
Antwoorden college

Op 29 september 2016 kwam het College van B&W – na herhaaldelijke navraag van D66 – met het volgende aanvullende antwoord:
De locatie heeft de bestemming recreatie-golfbaan. De ondernemer is bezig met het aanleggen van de golfbaan en heeft daar veel grond voor nodig. Hij kan niet aangeven wanneer de golfbaan daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Zolang er geen zicht is op de realisatie van de golfbaan zullen er geen nieuwe grondtransporten worden toegestaan. In een nieuwe exploitatieovereenkomst zullen eerst nadere afspraken gemaakt worden over een einddatum en de bestemming van de opgeslagen grond.
Op de kwaliteit van de opgeslagen grond wordt toezicht gehouden door de gemeente. Iedere partij grond die er naar toe gaat moet van te voren worden gemeld en worden beoordeeld. Als extra controle vindt er jaarlijks bemonstering plaats door een adviesbureau. Dat is tot nu toe 3x gebeurd. Bij iedere controle voldoet de opgeslagen grond  aan de wettelijk toegestane normen.’’

22 december 2015:
Vragen D66 over onderzoeksrapport aanbesteding bibliotheek
Antwoorden college

9 december 2015:
Vragen over ‘slaapforensenbelasting
Antwoorden college

19 november 2015:
Vragen over bibliotheek Neer
Antwoorden college

18 november 2015:
Niet beantwoorde vragen over bibliotheek op 17 november 2015 (namens de gezamenlijke oppositie)
Antwoorden college

3 november 2015:
Niet beantwoorde vragen D66 over bibliotheek in de gemeenteraad op 13 oktober
Antwoorden zijn uiteindelijk verstrekt bij de beantwoording van de interpellatievragen van 22 december 2015.

7 oktober 2015:
Vragen D66 over provinciaal beleid t.a.v. winkels
Antwoord college
Vervolg antwoord college

16 augustus 2015:
Vragen D66 over plannen met betrekking tot het bijzonder onderwijs
Antwoord college

9 juli 2015:
Vragen D66 over voortgang aanbesteding bibliotheek
Antwoord college 21 juli 2015
Vervolgraadsvragen D66 21 juli 2015
Antwoorden zijn uiteindelijk verstrekt bij de beantwoording van de interpellatievragen van 22 december 2015.

1 juli 2015:
Vragen van D66 over het groenonderhoud in Kelpen-Oler 
Eerste reactie van het college
Antwoorden college op vragen over groenonderhoud

9 juni 2015:
Vragen over kunstwerken die stammen van de Beeldende Kunstenaars Regeling
Beantwoording college

1 juni 2015:
Vragen over het jongerenwerk
Antwoorden college

24 maart 2015:
Vragen D66 over PGB-tarief
Antwoorden college

17 maart 2015:
Vragen D66 over bewaren agenda’s wethouders
Antwoorden college

12 maart 2015:
Vragen D66 over gebiedsregisseurs
Antwoorden college

27 januari 2015:
Vragen D66 over uitwerking nieuwe bibliotheekwet
Antwoorden college

10 januari 2015:
Vragen D66 over ‘blunder m.b.t. provinciale subsidie de Bombardon’
Interview op 3ML
Antwoorden college
Ingediende motie (gezamenlijk met Ronduit Open)
Interview op 3ML n.a.v. motie
De motie is in de raadsvergadering van 10 februari 2015 in stemming gebracht, maar verkreeg geen meerderheid. Wel heeft de wethouder toegezegd om alsnog de raad te informeren over de genomen maatregelen om herhaling te voorkomen.

6 januari 2015:
Vragen D66 over geactualiseerd bezuinigingspakket 2015-2018
Antwoorden college

11 november 2014:
Vragen over de haalbaarheid van bezuinigingen op de rekenkamer
De rekenkamer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, en niet onder die van het college. Na nader onderzoek heeft het presidium van de gemeenteraad geconcludeerd dat de bezuinigingen op de rekenkamer niet mogelijk zijn. Daarmee heeft D66 dus inhoudelijk gelijk gekregen. Het presidium heeft het volgende persbericht gepubliceerd.

5 november 2014:
Vragen over de haalbaarheid van toezicht en handhaving
Beantwoording vragen toezicht

6 oktober 2014:
Vragen over gebiedsvisie ‘Leudal-West’
Antwoorden college

17 augustus 2014:
Vragen over privacybescherming decentralisaties
Antwoorden college

10 augustus 2014:
Vragen over ANBO-subsidie
Antwoorden college

28 juli 2014:
Vragen over N280
Antwoorden college

22 april 2014:
Vragen over jongerenwerk
Antwoorden college

1 april 2014:
Vragen over WOB verzoek
Reactie D66 op antwoorden college

Laatst gewijzigd op 11 september 2018