Steun ons en help Nederland vooruit

Weblog van lijsttrekker Rens Raemakers – na de verkiezingen

2014-03-19 23.48.16Vandaag schrijf ik de laatste weblog in een serie van zes. De laatste, want we zijn in de raad van Leudal gekozen! Met maar liefst 2 zetels! 1.421 stemmen!

Ik wil al die kiezers bedanken. Jullie hebben gekozen voor vernieuwing en verjonging. En die vernieuwing is er gekomen: er is een nieuwe partij toegetreden tot de raad. Gelijk met 2 zetels: dat geeft ruimte om ook écht iets te vernieuwen. Verjonging is er ook gekomen: niet alleen bij onze partij, maar ook bij de andere partijen. Zo werden naast Kaj (25) en ik (22) ook Jordi Custers (20, Ronduit Open), Nadine Alofs (21, CDA) en Michel Graef (25, Samen Verder) gekozen. Alle drie met voorkeursstemmen: super knap! Ik denk dat deze verjonging erg goed is. Niet alleen om samen te bouwen aan betere verhoudingen in de raad, maar ook als ‘uithangbord’ om jongeren meer bij de politiek te betrekken. We gaan kijken of dit lukt.

En natuurlijk hebben we alle ervaring van de zittende raadsleden nog steeds hard nodig. Het is goed dat die ervaring beschikbaar blijft. Ondanks het geruzie van de afgelopen jaren, is er ook veel goed werk verzet in de raad. Ik hoop dat we nu met zijn allen (met alle partijen!) het geruzie achter ons kunnen laten. Mensen hebben gestemd op personen en op partijen waarin ze vertrouwen hebben. Die personen en partijen mogen het nu laten zien. En wat mij betreft laten we met zijn allen zien dat het ook anders kan. Anders en beter.

Het is spijtig dat de PvdA niet terugkeert in de raad. Mart Janssen heeft het drie jaar lang als wethouder erg goed gedaan en ook in de lijsttrekkersdebatten merkte ik dat hij veel kennis en expertise heeft. Die moet ik nog opbouwen! Idem bij Ron de Cock: kandidaat voor Progressief Leudal én de voormalige voorzitter van onze D66-afdeling. Het is jammer dat hij niet in de raad terugkeert, want ik had me verheugd op een goede samenwerking.

Ik dank ons bestuur: Danielle, Leo en Joost. Zij hebben er keihard aan gewerkt. Zonder hen hadden we het nooit gered. Ik dank ook Jitske en Rosian voor hun goede adviezen! Ik dank alle mensen die (op de achtergrond) mee hebben geschreven aan ons verkiezingsprogramma of die anderszins hebben bijgedragen aan ons resultaat. En ook: dank aan onze acht kandidaten voor hun inzet en passie. Tot slot dank aan alle flyeraars! Dankzij jullie konden we in alle 16 kernen de folders bij u thuis bezorgen.

Hoe het nieuwe college eruit gaat zien? Dat kan nog best wat kanten op. Het is nu aan Samen Verder als grootste partij om het initiatief te nemen. Hoe dat afloopt, kunt u de komende weken zien in de raadsvergaderingen en lezen in het Leudalnieuws en De Limburger. En daarna gaan we vier jaar ons best doen voor u. Kaj en ik zullen ons met plezier én met verstand inzetten voor deze mooie gemeente!  We zullen van ons laten horen, daar kunt u ons aan houden!

Laatst gewijzigd op 11 september 2018