Steun ons en help Nederland vooruit

Weblog van lijsttrekker Rens Raemakers – januari 2014

In de eerste plaats wil ik iedereen alle goeds wensen voor 2014: opdat het voor ieder een mooi en goed jaar wordt. 2014 is het jaar waarin we als D66 Leudal gaan proberen om in de gemeenteraad van Leudal te komen. Dat is natuurlijk geen doel op zich, maar een middel om iets te kunnen veranderen voor de inwoners van Leudal.

Leudal staat voor grote uitdagingen: toenemende krimp, meer taken vanuit het Rijk en minder financiële ruimte. De ogen sluiten voor die problemen is onverstandig. ‘Met de kaasschaaf’ op alle beleidsterreinen een beetje bezuinigen voldoet niet. De gemeente zal daarom fundamentele keuzes moeten maken. Moeten we als overheid alles maar blijven betalen? Nee, dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Moeten kleine scholen per se open blijven? Nee, soms is het beter om te fuseren. Moet er in elk dorp per se een gemeenschapshuis zijn? Liever wel natuurlijk, maar als het onbetaalbaar is… Dan is er een grens. We moeten de komende jaren eerlijk zijn over wat financieel mogelijk is.

De inwoners van Leudal zullen in de toekomst zelf meer moeten bijdragen. Dat kan op twee manieren: je kunt mensen vragen zelf een bijdrage te leveren of je kunt simpelweg de gemeentelijke belastingen verhogen. Wij kiezen voor het eerste. Wij geloven dat een samenleving waarin alle burgers een actieve bijdrage leveren wenselijker is dan een maatschappij waarin alle collectieve voorzieningen middels belastingheffing worden afgedwongen. Wij geloven ook dat een gemeente die instellingen en bedrijven met elkaar verbindt en zorgt voor juiste randvoorwaarden nuttiger is dan een gemeente die alleen als geldautomaat functioneert. Binnenkort zullen we ons verkiezingsprogramma bekend maken, waarin we deze visie verder zullen uitwerken.

Maakt het dan wat uit of je een landelijke partij of een lokale partij bent? Die vraag krijg ik vaak van mensen. In principe niet. Ook lokale partijen zijn prima in staat prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Ik constateer alleen dat de mensen die in huidige raad zitten, er al lang zitten. En ik zie dat de verhoudingen tussen sommige partijen verstard en bedorven zijn. Er is een frisse wind nodig.

Als lijsttrekker van D66 Leudal krijg ik wel veel vragen over de landelijke politiek. Ben je voor of tegen de missie naar Mali? Ben je voor of tegen de vele bezuinigingen? Ben je voor of tegen de verhoging van de alcoholleeftijd? Vaak moet ik beginnen met de zin ‘Ik weet niet of de gemeenteraad van Leudal daar iets over te zeggen heeft…’, maar mensen verwachten toch een antwoord. Dus: ja, ik ben voor de missie naar Mali en voor het op orde krijgen van de nationale begroting. Maar D66 Leudal kan daar verder niets aan veranderen.

Bij het verhogen van de alcoholleeftijd (van 16 naar 18 jaar) ligt dat iets anders, omdat gemeenten de handhaving op deze wet moeten uitvoeren. Recent heb ik daarover een brief naar Dagblad de Limburger geschreven (https://twitter.com/RensRaemakers/status/417967208803741696/photo/1). Uiteindelijk ben ik wel voorstander van het verhogen van de leeftijd, omdat alcohol een zeer verslavend en gevaarlijk middel kan zijn. Zeker voor jongeren, die vaak bewust risico’s opzoeken.

Wat mij echter stoort is het tempo van de wetswijziging. In juni 2013 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen en deze ging per 1 januari 2014 in. Dat is veel te snel. In de eerste plaats omdat jongeren die eerst een jaar of langer mochten drinken dat nu ineens niet meer mogen. Een overgangsregeling was wel zo netjes geweest: bijv. de leeftijd in 2015 verhogen naar 17 jaar en in 2016 naar 18 jaar. In de tweede plaats omdat de huidige leeftijdsgrens ook al niet succesvol werd gehandhaafd en gemeenten de laatste jaren zoekende waren naar het juiste beleid. Het was mijns inziens beter geweest om eerst de huidige leeftijdgrens beter te handhaven en dan pas de leeftijd stapsgewijs te verhogen.

De trend dat de rijksoverheid dergelijke problemen op het bordje van de gemeenten legt, zal de komende jaren alleen maar toenemen. Denk aan de decentralisaties in de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. Of we nu willen of niet, de gemeente Leudal moet daar iets mee. Het is slechts een begin, maar D66 Leudal heeft daar in ieder geval een heldere visie op. Wordt vervolgd.

Rens Raemakers, lijsttrekker

Reageer op dit bericht

U kunt met dit formulier reageren op het bovenstaande bericht. Reacties zullen geplaatst worden onder de naam die door u is opgegeven.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 11 september 2018