Steun ons en help Nederland vooruit

Eindejaarsblog: het enerverende jaar 2017

2017 was in alle opzichten een spannend jaar. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar zal het bij de meest opmerkelijke gebeurtenissen houden. Allereerst was het fantastisch om van dichtbij mee te maken dat onze eigen Rens namens D66 in de Tweede Kamer is gekomen. De lokale afdeling heeft hard gewerkt om dit samen met Rens, familie, vrienden en sympathisanten te realiseren. Ongelofelijk dat het gelukt is en vrij uniek ook dat iemand uit één van onze dorpen in de Tweede Kamer zit. Namens D66 nogmaals bedankt aan iedereen die Rens heeft gesteund! Dankzij jullie inzet had Leudal landelijk de grootste stijging: van 6,4% in 2013 naar 16,6% van de stemmen op D66 dit jaar.

Doordat Rens de raadszetel in mocht ruilen voor een zetel in het parlement ben ik doorgeschoven naar de rol van fractievoorzitter. Een uitdagende verandering omdat die rol anders is dan de rol van raadslid. Je wordt het boegbeeld van de partij in de belangrijkste debatten en bent aanspreekpunt namens de fractie voor andere partijen en de media. Dit is een rol die van nature niet bij me past, maar dankzij de grote hulp van Leo Schouten, die de plaats van Rens uitstekend heeft ingenomen als nieuw raadslid, en de steunfractie (Robert Martens, Danielle Peet en Joost van Beek) denk ik dat mijn periode als fractievoorzitter best goed is gegaan.

Verder waren er verschillende imago- en integriteitskwesties: de zaak rondom de directeur van OML werd afgerond en er liep zelfs een BING-onderzoek naar één van de wethouders. Ook kwam uit het imago-onderzoek naar voren dat het bestuurlijke imago van Leudal slecht is en werd de gemeentesecretaris vervangen. In de zaak rondom de directeur van OML heeft onze fractie voorstellen ingediend om dit soort schadelijke zaken in te toekomst te voorkomen. Een directeur van een semioverheidsinstelling mag niet ter discussie staan op het gebied van integriteit. Helaas kregen we geen meerderheid hiervoor. Blijkbaar vonden de meeste partijen deze kwestie geen probleem. Voor het bespreken van het geanonimiseerde BING-onderzoek in een openbare raadsvergadering kreeg onze fractie ook onvoldoende steun. Wat we wel hebben bereikt is dat de integriteitsprotocol gaat worden herzien. Op die manier zal er meer controle van de raad zijn op toekomstige integriteitskwesties.

Onze fractie is zeer tevreden over het functioneren van de nieuwe gemeentesecretaris. Vermoedens over zaken die niet op orde waren werden na zijn aanstelling bevestigd. Hij heeft ervoor gezorgd dat het functioneren van raad, college en ambtenaren open en constructief wordt besproken. Door dit te erkennen kan er nu ook gewerkt worden aan verbetering van de dienstverlening aan burgers, onderlinge verhoudingen en het imago. Het onderling vertrouwen is hierdoor verbeterd en wij hebben de verwachting dat ook de samenwerking en het imago de komende jaren zullen verbeteren. Wat dat betreft was 2017 ook een jaar waarin de oppositie wat meer ruimte kreeg van de coalitie waardoor niet alle raadsvoorstellen al van tevoren in steen vast stonden. Positief!

 

Daarnaast was 2017 ook het jaar van de burgerinitiatieven, althans dat had het kunnen zijn. Helaas hebben de initiatiefnemers van de wielerbaan zich zelf teruggetrokken nadat zij het gevoel hadden dat de politiek in meerderheid tegen de wielerbaan in Haelen was. Verder was er onrust bij andere burgerinitiatieven over een besluiteloosheid en onduidelijkheid aan de zijde van de gemeente. Ook is de hele procedure rondom Park Leudal-Oost erg rommelig verlopen. Zo hield de gemeente zich een aantal keren niet aan de eigen gestelde deadlines voor besluiten en was het dankzij de raad dat Park Leudal-Oost toch nog gerealiseerd gaat worden, zij het dan helaas op een halve manier, althans voorlopig.

Al deze initiatieven bieden kansen om het accommodatiebeleid open te breken. Helaas is een meerderheid van de raad daar nog niet aan toe. Ik ben er wel van overtuigd dat het taboe over het accommodatiebeleid wel eindelijk doorbroken is dankzij ons. Partijen zijn nu wel degelijk na aan het denken over de toekomst. Dit is misschien wel de grootste doorbraak van deze periode. Volgend jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan bekend en dan zullen er moeilijke besluiten genomen moeten worden. Wie van de partijen durft?

De politiek moest dit jaar kleur bekennen op welke manier zij de rol van de gemeente ziet bij burgerinitiatieven. Direct gekoppeld aan deze initiatieven is natuurlijk ook het accommodatie- en subsidiebeleid. Al deze zaken mag je niet los zien van elkaar. Dit zijn zonder meer complexe en lastige kwesties, maar ik denk dat het voor de politieke volgers duidelijk is geworden op welke manier de verschillende partijen tegen burgerinitiatieven, het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid aankijken. Handig omdat over 3 maanden alweer verkiezingen voor de gemeenteraad zijn. Dan mag de kiezer uitspreken naar wie de voorkeur uit gaat.

 

Wat dat betreft was 2017 ook een spannend jaar. De voorbereidingen op de verkiezingen zijn in volle gang en we mogen als D66 Leudal trots zijn op de lijst. We hebben maar liefst 17 kandidaten. Een mooie groei ten opzichte van de 8 kandidaten vier jaar geleden. Een compliment voor het bestuur, met name Joost van Beek en Patrick Kusters, en Robert die hiervoor hard hebben gewerkt. Natuurlijk begint het echte werk nu pas. Vanavond gaan we het campagneplan doorspreken om ervoor te zorgen dat iedereen in Leudal weet dat D66 mee doet en natuurlijk waar we voor staan!

Wat mijzelf betreft vinden jullie me terug onderaan de lijst. Afgelopen september ben ik vader geworden van Julian. Dit was ook een fantastische gebeurtenis. Ik vind het belangrijk om ook mijn verantwoordelijkheid in de opvoeding van mijn zoon te nemen en daarom heb ik besloten om niet voor een tweede periode in de raad te gaan. Ik zal natuurlijk wel betrokken blijven en steun geven waar ik kan, vandaar ook dat ik op de kandidatenlijst sta.

Als afsluiting rest me niets meer dan jullie allen, en zeker Michel Graef, unne gooje roetsj en een goede gezondheid voor 2018 te wensen.

Kaj Beurskens

Laatst gewijzigd op 11 september 2018