Steun ons en help Nederland vooruit

Eindejaarsblog 2016: ‘D66 in Leudal: een blijvend appèl’

Door: Kaj Beurskens & Rens Raemakers

Een blog schrijven, is dat niet ontzettend ouderwets? Ja, wij vinden van wel. Daarom zijn we dit jaar begonnen met het maken van vlogs. De kracht van video, het bereik van social media en de geringe belangstelling die de jeugd nog heeft voor traditionele media; dit zijn voor ons de redenen om steeds meer de nieuwe media te gebruiken. D66 Leudal is daarom nu actief op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram én Snapchat (‘D66rens’). Dat alles wil niet zeggen, dat het niét nuttig kan zijn de gedachten nogmaals via het geschreven woord te ordenen. 2016, wat heeft dat de politiek in Leudal gebracht?

Als één ding voor D66 duidelijk is, dan is het wel dat de politiek in Leudal in 2016 veranderd is. We hebben een nieuwe coalitie, met twee nieuwe wethouders en ook een aantal veranderingen in de raad. Anderzijds werkten bepaalde dingen in 2016 nog exact hetzelfde als in 2015 en zal ook dat in 2017 niet anders zijn… Kortom: er valt, op de drempel van het 10-jarig bestaan van Leudal, nog steeds een hoop te verbeteren in onze gemeente. We nemen u mee door het jaar 2016…

De onvermijdelijke val van Walraven-1

Wie onze ‘eindejaarsblog’ van vorig jaar er nog eens bijpakt, snapt direct waarom de coalitie van Samen Verder en CDA begin 2016 op de laatste benen liep. Het was nog slechts een kwestie van tijd of het bolwerk zou in elkaar storten. Er was geen beleid, geen visie, geen communicatie en geen onderling vertrouwen. De oppositie werd niets gegund en goede (D66-)voorstellen verdwenen in de prullenmand. Wethouder Van den Beuken had eind 2015 ternauwernood twee moties van wantrouwen overleefd en ook toen al waren daar de nodige Houdini-acts van de coalitie voor nodig.

img_4824‘Subsidiegate’ oftewel ‘muziekgate’ was eind januari/begin februari dan toch echt het absolute dieptepunt. De raad had besloten alle verenigingen voor 50% te korten, maar in de achterkamertjes werd dit feit voor alléén de muziekverenigingen ongedaan gemaakt. Gelukkig zijn collegebesluiten door een eerder aangenomen voorstel van D66 tegenwoordig automatisch in te zien voor de raadsleden en kon deze misstap alsnog worden doorzien. Wethouder weg, alle subsidiekortingen weg én, hoe graag Samen Verder óók dit feit had uitgesteld, uiteindelijk ook: de coalitie weg.

Verbetering met college Walraven-Backus

Door de dappere zet van het CDA om zelf uit de coalitie te stappen, werd Samen Verder gedwongen om – na al die jaren – nog eens te gaan samenwerken met de grote ‘vijand’ Ronduit Open. Als D66 hebben we al vanaf het begin van onze raadsperiode gezegd dat de samenwerking van de twee grote lokale partijen het meest in het belang van Leudal is. Begraaf de strijdbijl en werk samen! Het was er voor ons in 2014 zelfs de reden voor om niet te willen deelnemen aan de coalitie van Samen Verder en CDA. In 2016 waren we dus zeker bereid om te praten over deelname aan een coalitie tussen Samen Verder en Ronduit Open. Mits we het natuurlijk inhoudelijk eens zouden worden…

Ronduit Open wilde D66 er graag bij hebben; Samen Verder niet. So be it. Voor ons geen reden bij de pakken neer te zitten, maar juist een kans om nu wél vanuit de oppositie iets te kunnen bereiken. Gezien de deelname van Ronduit Open rekenden we immers op meer inhoudelijk debat in de raad. En het moet gezegd worden: de nieuwe coalitie pakte een aantal zaken goed op. Als we eind 2016 de balans opmaken, zien we: er ligt eindelijk een nieuw en toekomstbestendig subsidiebeleid, de vete inzake de N280 is beëindigd, plannen tot fusie van scholen en voetbalverenigingen in Leudal-West lopen en er is tóch meer geld beschikbaar gesteld voor openbaar groen en de bibliotheken. Chapeau!

De blijvende problemen van Schip Leudal

DSC01429Hoewel er dus in 2016 concrete verbeteringen zijn gerealiseerd, vaart het veelbesproken Schip Leudal op andere terreinen nog een onzekere koers. Het accommodatiebeleid moet nog steeds van de grond komen. In plaats van echte ingrepen te doen, koos dit college ervoor boekhoudkundige maatregelen te nemen waarmee de problemen slechts vooruitgeschoven worden. Zelfs vanuit de eigen coalitie klinkt daarover gemor. Ook inzake het personeelsbeleid ziet D66 een stuurloos college, dat notabene door kritiek vanuit diezelfde coalitie een ambtelijke opstand van zich af moest slaan.

En los van de inhoud, zagen we ook procedureel nog veel trekjes van de oude, Leudalse politieke cultuur. Een kritisch rapport van de Rekenkamer? De coalitie zou dit het liefst door de shredder halen. Ons constructieve voorstel werd met een grote raadsmeerderheid verworpen en tot op heden weigert een nog grote meerderheid het stuk überhaupt maar te bespreken. Onbegrijpelijk voor D66. De kwestie Tilman Schreurs? Ronduit Open vroeg er een extra raadsvergadering voor aan, maar van Samen Verder en CDA mag de voor corruptie veroordeelde directeur gerust nog tot 2033 aanblijven.

Vernieuwing en verjonging op komst?

Op de valreep van dit jaar gebeurde er partijpolitiek nog meer opmerkelijke dingen, die de politiek in 2017 zeker verder zullen veranderen. Allereerst stapten raadsleden Flinsenberg en Kierkels uit de fractie Ronduit Open en richtten zij ‘Leudal Sociaal’ op. Over de vermeende zetelroof van de twee is veel te doen geweest en ook D66 heeft zich in die discussie gemengd. Het is zeker niet zo dat D66 deze ‘zetelroof’ aanmoedigt (sterker nog: het zorgt voor verwarring bij de kiezer), maar we zien wel dat Ronduit Open de vernieuwing en verjonging in de eigen gelederen nog steeds niet toelaat

Nog opvallender is de recente verjonging bij die andere coalitiepartij, Samen Verder. Of het nu gaat over het geurbeleid, Landgoed Leudal, het Samen Zorgen Huis, de toeristenbelasting of de Grathemermolen: de grootste fractie in Leudal blinkt telkens weer uit door op beslissende momenten zaken uit te stellen of te vertragen en op andere momenten juist met extra snelheid fel bekritiseerde voorstellen erdoor te drukken. Ook op vragen van andere partijen wordt zelden inhoudelijk gereageerd. D66 is dan ook blij dat Michel Graef per 1 januari het stokje van Hen Sleven overneemt. Hopelijk kan Graef zijn partij op dit punt transparanter en eerlijker maken. Het is nodig!

Tot slot… doe mee en meld u aan!

Vernieuwing en verjonging, verandering en verbetering: ook in 2017 zal het voor ons het blijvende appèl vormen. Maar wij kunnen het niet alleen. Als we met D66 echt willen doorpakken in Leudal, hebben we meer mensen nodig. Mensen die met ons vinden dat het anders moet in Leudal. Mensen die een positieve grondhouding hebben en bereid zijn na te denken over creatieve oplossingen. Maar ook mensen die niet zullen zwijgen wanneer de heersende coalitiepartijen met slechte voorstellen, het bekende uitstelgedrag of partijpolitiek geharrewar de belangen van Leudal op de tocht zetten.

no-17Zoals bekend, is Rens op 15 maart a.s. kandidaat voor de Tweede Kamer. Als nummer 17 van de lijst zal het heel spannend worden of hij in maart of later het jaar een plek in de Kamer kan veroveren. Mócht dat Rens lukken dan zal hij de raad verlaten, en zal er ook voor D66 Leudal het nodige veranderen. Maar iedereen is vervangbaar. Want onze politieke opstelling is niet afhankelijk van één persoon, maar van onze gedeelde visie en missie. Wij willen open politiek met duidelijke keuzes en integraal beleid. Niet te bang om in kansen te denken en Leudal te vernieuwen! Doe dus mee en meld u aan! U kunt zich aanmelden als lid, maar ook als sympathisant (mail naar info@d66leudal.nl).

Voor nu wensen wij u een goede jaarwisseling en veel geluk, gezondheid én democratie toe in 2017!

Laatst gewijzigd op 11 september 2018