Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsvergadering op 21 september 2015 te Ell

Op maandag 21 september 2015 organiseerde D66-Leudal&Maasgouw een ledenvergadering. De locatie was nu de Lemmenhof te Ell, waar we gastvrij werden ontvangen.

 

 

 

 

 

 

Op maandag 21 september 2015 organiseerde D66-Leudal&Maasgouw een ledenvergadering. De locatie was nu de Lemmenhof te Ell, waar we gastvrij werden ontvangen.

Er was een record-opkomst: maar liefst 15 leden en belangstellenden. En dat ondanks het feit dat vanwege ziekte en vakantie een viertal leden ontbrak. D66 leeft!

 

 

 

 

Er was een record-opkomst: maar liefst 15 leden en belangstellenden. En dat ondanks het feit dat vanwege ziekte en vakantie een viertal leden ontbrak. D66 leeft!

Het politieke thema van deze avond was ‘Verenigingen Verenigd’. Om de discussie te openen was Edward Heijkers uitgenodigd, de voorzitter van RKESV, de voetbalvereniging van Ell. RKESV had zich al enige tijd geleden gerealiseerd dat de basis voor de vereniging smal is. Liefst heb op je elk niveau tenminste twee teams. Gezien de demografische ontwikkeling zou RKESV daarvoor te klein worden.

 

 

 

 

 

Het politieke thema van deze avond was ‘Verenigingen Verenigd’. Om de discussie te openen was Edward Heijkers uitgenodigd, de voorzitter van RKESV, de voetbalvereniging van Ell. RKESV had zich al enige tijd geleden gerealiseerd dat de basis voor de vereniging smal is. Liefst heb op je elk niveau tenminste twee teams. Gezien de demografische ontwikkeling zou RKESV daarvoor te klein worden.

IMG_4313

 

 

 

 

 

RKESV is daarom in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen van Hunsel en Grathem/Kelpen-Oler, die ook met hetzelfde probleem te maken hebben. Grathem en Kelpen-Oler zijn immers al een tijd geleden gefuseerd tot GKC, maar voetballen wel nog op twee locaties. Na uitgebreide besprekingen is dit jaar de samenwerking tussen de drie clubs op jeugd-niveau gerealiseerd. De jeugd speelt op wisselende locaties met de jeugdspelers van de andere clubs. De voetbalverenigingen zijn ook gaan praten met de gemeente. Het liefst zouden de drie clubs een goed begin met de fusieclub willen maken op één nieuwe locatie (in plaats van op een van de vier bestaande locaties), maar het is nog onzeker of deze wens gerealiseerd kan worden.

IMG_4314

 

 

 

 

 

Theo Peeters vertelde over zijn ervaringen als voorzitter van de voetbalvereniging in Horn. De voetbalvereniging daar probeerde om tot een samenwerking te komen met de tennisvereniging (een “horizontale fusie”). De kantines lagen dicht bij elkaar, het gebruik van de kantine en de ledenopbouw van de verenigingen zouden elkaar goed aanvullen. Maar de weerstanden tegen de fusie bij de verenigingen, maar ook de geringe steun vanuit de gemeente, hebben de pogingen gefrustreerd. Er is nu geen horizontale fusie ontstaan, maar de tennisvereniging van Horn is samen gegaan met de tennisvereniging van Haelen (‘’verticale fusie’’).

stelling

 

 

 

 

 

Aan de hand van een aantal stellingen werd er enthousiast gediscussieerd door leden en belangstellenden. Geen straf, maar beloning. Essent gelden zouden ingezet moeten worden, omdat dit op den duur besparingen oplevert in de vorm van minder accommodaties. De gemeente moet voorgaan in de keuzes, en het niet alleen overlaten aan de dorpen. In Ôs Dörp hadden de aanwezigen geen heilig vertrouwen. Levert dat meer op dat een dikke klapper met ideeën? Welk dorp zal zijn voorzieningen zomaar opgeven?

IMG_4315

 

 

 

 

 

Na een korte pauze hield Rens een prikkelend intermezzo. Even leek het of Rens ook op de ledenvergadering een gedicht wilde voordragen, maar het bleek een kritische beschouwing op de standpunten die D66 tot nu toe heeft ingenomen m.b.t. de accommodaties en verenigingen in de dorpen van Leudal. Is kernoverstijgende samenwerking wel haalbaar? Wat doen we met de kleine kernen, als grote kernen niet bereid zijn om ook te delen in de ‘pijn’?

IMG_4317

 

 

 

 

 

Het antwoord van Rens: het zal voor politici altijd verleidelijk zijn de makkelijkste weg te kiezen. Liever kiezers pleasen en ‘verdeel en heers’ toepassen, dan harde keuzes maken. Met sluiting van accommodaties en scholen verlies je immers stemmen, en het levert je niets op. Volgens Rens moet D66 zich juist tegen deze trend verzetten en tegen de stroom inroeien. Door een sterke visie te ontwikkelen zijn we in staat boven het eigen dorp en het eigen belang uit te stijgen.

IMG_4319

 

 

 

 

 

Danielle Peet en Frits van IJsseldijk traden af als penningmeester en secretaris van het bestuur. De voorzitter dankte hen voor hun grote verdiensten in het afgelopen anderhalf jaar. Nieuwe leden zijn in het bestuur gekozen en hun namen worden binnenkort bekend gemaakt.

Een geslaagde bijeenkomst, en het bestuur kreeg al van verschillende kanten de vraag, wanneer de volgende vergadering wordt gepland. Bent u ook benieuwd of heeft u een thema dat u wil aandragen? Mail dan naar info@d66leudal.nl

 

Laatst gewijzigd op 11 september 2018