Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsvergadering 31 maart 2016 te Heibloem

Op 31 maart 2016 organiseerde D66 Leudal & Maasgouw een vergadering in Heibloem. De opkomst was weer goed. Ruim 15 leden en belangstellenden. Een goed bericht; één van de belangstellenden maakte bekend lid te willen worden!
Ook uit de kern Heibloem waren enkele belangstellenden.

 

 

 

12923250_1355976321095162_3009818751247715547_nAllereerst kreeg het bestuur definitief vorm. Rick Berentsen werd gekozen als secretaris (was eerst penningmeester) en Jan Burgers als penningmeester. Met Jan Burgers is nu ook Maasgouw in het bestuur vertegenwoordigd.

 

 

 

 

IMG_5264Maar eerst moest de oude penningmeester nog verantwoording afleggen over de jaarrekening van 2015 en goedkeuring krijgen voor de begroting van 2016. De kascommissie, bestaande uit Kaj Beurskens en Wilma van Dommelen, had de jaarrekening kritisch bekeken en geen onregelmatigheden ontdekt. Wel had de kascommissie enkele aanbevelingen.

 

 

 

IMG_5267De raadsfractie gaf toelichting op de politieke ontwikkelingen in Leudal. Rens legde uit hoe de coalitie was gevallen en hoe daarna een nieuwe coalitie is gevormd.
Ronduit Open had laten weten graag D66 bij de nieuwe coalitie te betrekken, maar Samen Verder had daaraan geen behoefte. D66 had zich wel voorbereid op eventuele onderhandelingen; een onderhandelingsteam was gevormd en een lijst met onderhandelingspunten was opgesteld.
Wel was er twijfel binnen D66 of toetreden tot een coalitie verstandig is, als je niet nodig bent voor de meerderheid.

 

IMG_5272

Er werd openhartig gediscussieerd met Rens Raemakers. Hierbij werd ook kritisch gekeken naar de opstelling van D66 in de raad.
Maar uiteindelijk was de conclusie dat D66 goed heeft geopereerd en zich op belangrijke punten duidelijk heeft geprofileerd.
Of de nieuwe coalitie de problemen echt gaat aanpakken is nog afwachten. De vrees bestond toch dat de nieuwe coalitie vooral op de zaak zal passen tot de volgende verkiezingen. D66 zal de coalitie kritisch maar constructief benaderen.

 

12928178_1355976467761814_5462897608934841063_n

De werkgroep Eigen Kracht heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een notitie over ‘omgaan met krimp’. Hoe kan de gemeente omgaan met de bevolkingskrimp, voorzieningen in stand houden zonder dat het onbetaalbaar wordt en hoe kunnen daar de burgers en verenigingen bij betrokken worden.
Kaj Beurskens en Bart van der Zanden hadden namens de werkgroep enkele stellingen opgesteld om de discussie op gang te brengen. Maar dat is eigenlijk niet nodig, de discussie komt bij D66-Leudal&Maasgouw altijd op gang.
Op basis van de discussie zal de werkgroep de notitie verder afronden en binnenkort publiceren. D66 wil deze notitie bespreken met dorpsraden en verenigingen.

 

10398959_1355976554428472_1514740435211575858_nD66-Leudal&Maasgouw gaat zich voorbereiden op de verkiezingen in 2018. Eén werkgroep zal een lijst opstellen van inhoudelijke profileringspunten voor de verkiezingen en een tweede werkgroep zal kijken wie beschikbaar zijn voor de verkiezingslijsten in Leudal en in Maasgouw (!). Je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen, betoogt Leo Schouten, voorzitter van de afdeling.

 

 

 

 

IMG_5279Wilma van Dommelen deed nog verslag uit de Provinciale Staten.

 

 

 

 

 

12524141_1355976507761810_1682719027245078431_n

Na afloop bleven de meeste leden nog na voor een borrel in de bar van de Klokkestoel. Het lokale bier maakte het aantrekkelijk voor onze fractievoorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

foto’s: Leo Schouten en Rens Raemakers

Laatst gewijzigd op 11 september 2018