Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 juli 2021

Evenementenbeleid Leudal 2022-2025

De gemeenteraad van Leudal stemde vanavond voor de 2de maal unaniem in met een beleidstuk: Een evenementenbeleid voor 2022-2025.

Voor D66 Leudal zijn evenementen belangrijk. Dat hebben we wel gemerkt gedurende het afgelopen 1,5 jaar. We hebben allemaal veel thuis gezeten. Ook voor verenigingen zijn evenementen belangrijk. Evenementen zijn een ontmoetingsplek en zorgen voor verbinding binnen de gemeente Leudal.

Evenementen zorgen voor sociale samenhang, leefbaarheid in de kernen en verbinding van alle inwoners in Leudal.

Daarnaast zijn ze een tool om bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente vanuit sport en gezondheid, kunst en cultuur en recreatie en toerisme. Met dit antwoord stellen we kaders voor evenementenbeleid in Leudal en bieden we duidelijkheid aan de inwoners.

De spreektekst van raadslid Iris Schors luidde als volgt:

Het evenementenbeleid heeft verschillende raakvlakken, waar onder ook de kunst en cultuur zoals we zojuist bij agendapunt 5 hebben besproken.

Evenementen zijn belangrijk. Dat hebben we wel gemerkt gedurende het afgelopen 1,5 jaar. We hebben allemaal veel thuis gezeten. Ook voor verenigingen zijn evenementen belangrijk. Evenementen zijn een ontmoetingsplek en zorgen voor verbinding binnen de gemeente Leudal. In het nieuwe evenementenbeleid wordt gesproken over de faciliterende rol van de gemeente. We hebben het vaak genoeg in deze Raad gehad over dat ideeën in onze gemeente van ‘onderop’ moeten komen. De inwoners zijn aan zet en de gemeente ondersteunt ideeën waar nodig. Zo wordt ook in dit beleid geschetst. Wij stemmen daarom voor het voorstel.