Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2020

Terrashuur in Leudal

De gemeente Leudal is vooralsnog de enige gemeente in de Veiligheidsregio Limburg-Noord die de volledige terrashuur over het jaar 2020 in rekening brengt. De gemeente Leudal heeft geen aanpassingen aan deze facturen gedaan als gevolg op COVID-19.

D66 Leudal heeft met een aantal horecaondernemers hierover gesproken. Koninklijke Horeca Nederland in Leudal schrijft het volgende aan haar leden:

‘’Helaas moeten we dus wederom constateren dat de gemeente Leudal op geen enkele wijze lijkt te beseffen welke enorme impact COVID-19 heeft op de horeca’’.

D66 Leudal maakt zich ernstige zorgen over hoe er door/namens het College met Leudalse horecaondernemers wordt omgegaan. We hadden gehoopt dat u lering had getrokken uit eerdere reacties!

Omtrent de terrashuur hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat de facturen in juli 2020 zijn verstuurd?
  2. Waarom heeft u de hoogte van de facturen i.v.m. COVID-19 niet naar beneden bijgesteld, zoals o.a. Gemeente Nederweert en Venlo al hebben gedaan? Temeer daar voor een aantal horecaondernemers, ook in Leudal het water bijna tot aan de lippen staat.
  3. Bent u bereid om voor 2020 coulance te betrachten en ter ondersteuning kwijtschelding te verlenen danwel de ondernemers anderszins tegemoet te komen?
  4. Zou het niet beter zijn geweest om de facturen later in het jaar te versturen? Horecaondernemers mogen net 6 weken beperkt open zijn, hierdoor kunnen zij, ondanks de subsidieregelingen, te weinig omzet draaien.
  5. De relatie met KHN Leudal lijkt niet erg lekker te lopen. Wat gaat u eraan doen om dit te verbeteren?

Wij vragen u gezien de frustratie en ernst van deze zaak zeer spoedig te reageren op bovenstaande vragen. 

André Kierkels

Fractie D66