Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

Resultaten en vervolgactie enquête horeca

Maandag 1 juni 2020 mochten de horeca, na een lange periode gesloten te zijn geweest door de corona maatregelen, eindelijk weer met aanpassingen open. Al snel bereikten ons via onder andere sociale media de eerste berichten over onduidelijkheden. Er ontstond een discussie over de hoeveelheid personen aan een tafel, het uitserveren aan tafel, de communicatie tussen ondernemers en gemeente Leudal die niet goed zou verlopen en handhaving die niet goed op de hoogte is van de geldende regels.

Bovengenoemde signalen hebben er toe geleid dat D66 Leudal op 8 juni 2020 een enquête heeft verstuurd onder Leudalse horecabedrijven. Het doel van de enquête was inzicht krijgen in de mening van de Leudalse horecaondernemers omtrent het coronabeleid van de gemeente Leudal.

Op donderdag 11 juni 2020 hebben wij een gesprek gevoerd met enkele horecaondernemers in Heythuysen. Wij hebben uit het gesprek begrepen dat de horecaondernemers met verschillende handhavers en contactpersonen van de gemeente Leudal te maken hebben gehad waarbij tegenstrijdige informatie werd verstrekt. Ook werd duidelijk dat horecaondernemers vaak geen reactie op vragen kregen. Zij voelden en voelen zich niet serieus genomen door de gemeente Leudal.

De resultaten van de enquête hebben wij met verbijstering tot ons genomen. Wij concluderen dat de gemeente in de aanloop naar de opening van de horeca en ook de eerste dagen na opening steken heeft laten vallen. Een grote ergernis is de strikte handhaving geweest. Hierbij kwam ook nog dat er gehandhaafd zou zijn op basis van een oude versie van de noodverordening. Uit de enquête zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen.

Als fractie D66 Leudal roepen wij u op met de uitkomst van de enquête aan de slag te gaan. Wij vragen u dringend om vóór de raadsvergadering van 30 juni 2020 aan de slag te gaan met de volgende punten:

– per omgaande een (1) vaste contactpersoon aanstellen waarbij horecaondernemers uit de gemeente Leudal terecht kunnen met vragen omtrent de maatregelen en via wie de communicatie met en informatieverstrekking van de gemeente Leudal verloopt;
– de horecaondernemers niet alleen te informeren over welke maatregelen van toepassing zijn, maar vooral laten weten wat zij WEL mogen op hun terrassen en in hun horecazaak;
– de ondernemers vóór 17 juni 2020 het bovenstaande middels een brief aan alle horeca ondernemers in Leudal eenduidig te laten weten;
– een afschrift van de brief aan zowel de raad alsook aan het BIZ ter kennisbrengen.

Vandaag publiceert D66 Leudal de resultaten van de enquête. Wij vragen u vriendelijk om deze bevindingen mee te nemen in uw afweging om gehoor te geven aan ons bovenstaande verzoek. Voor de ondernemers van Leudal, voor onze inwoners en voor de toeristen die deze mooie en gastvrije gemeente bezoeken. Daar doen we het toch voor?!

Begeleidende brief voor de burgemeester
Openbaar rapport enquête horeca