Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Vragen over de Nassaurie in Grathem

D66 Leudal maakt zich grote zorgen over de toekomst van gemeenschapshuis de Nassaurie in Grathem. Volgens de initiatiefgroep was het noodzakelijk om een commerciële exploitant te vinden om de toekomst veilig te stellen. Echter, tot op heden is er geen nieuwe exploitant gevonden. In 2018 was het niet mogelijk om de Nassaurie draaiende te houden zonder een exploitant. De gemeente Leudal heeft daarom in 2018 een forse extra bijdrage geleverd in de exploitatiekosten van het gemeenschapshuis.
De wethouder heeft toegezegd dat er uiterlijk op 1 januari 2019 duidelijkheid zou komen over de toekomst van de Nassaurie. Deze toezegging is de wethouder tot op heden niet nagekomen. Daarom heeft D66 raadsvragen gesteld.

Raadsvragen D66 Leudal – Nassaurie Grathem
1. Hoe zit het met de incidentele subsidie van €30.000,- die beschikbaar is gesteld voor het boekjaar 2018?
2. Hoeveel van de toegezegde maximaal €30.000,- subsidie voor het boekjaar 2018 is daadwerkelijk besteed in 2018?
3. Kunt u bevestigen dat er vanaf 1 januari 2019 geen bijdrage meer wordt gedaan door de gemeente Leudal?
4. Voldoet de stichting aan haar betalingsverplichtingen?
5. Waarom heeft de raad nog steeds geen rapportage mogen ontvangen terwijl dit wel is toegezegd voor begin 2019?
6. Wanneer mogen wij deze rapportage verwachten?
7. Is het aantal betaalde uren dat gehuurd wordt door de gemeenschap van Grathem in 2019 toegenomen t.o.v. voorgaande jaren?
8. Zijn er concrete toezeggingen van huurders vastgelegd?