Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 oktober 2018

Vergunning zonneweide kan geweigerd worden

Dinsdag 25 september werd de gemeenteraad door wethouder Verlinden geconfronteerd met het feit dat de vergunning voor een grote zonneweide in Heythuysen door het college verleend moet worden. D66 is in beginsel zeker niet tegen zonneweides, maar vindt dat de raad eerst beleid moet vaststellen waarin staat waar en onder welke voorwaarden zonneweides worden toegestaan.

D66 Leudal heeft eigen juristen gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze vergunningsaanvraag te weigeren. Het onderzoek is afgerond en de juristen concluderen dat:

– Het college de vergunning kan weigeren;
– De weigering goed onderbouwd dient te worden door het college
– Deze zonneweide mogelijk niet binnen de omgeving past;
– De vergunningsaanvraag niet compleet is.

D66 heeft het rapport toegezonden aan het college. Daar wordt dinsdag 9 oktober een besluit genomen over deze aanvraag.

Lees hier het juridisch advies.