Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 september 2018

Beleid gewenst t.a.v. legalisatie van illegale bouw

Veel inwoners begrijpen niet waarom de gemeente regelmatig illegale bouwwerken in onze gemeente achteraf toch toestaat, ofwel legaliseert. De fractie van D66 krijgt vaak te horen: “Het lijkt erop dat je in Leudal beter zonder vergunning kunt gaan bouwen. Dan wordt alles wat je naar eigen wens (te veel, of anders dan vergund) gebouwd hebt, achteraf allemaal legaal gemaakt. Maar als je een vergunning vooraf aanvraagt, krijg je vaak niet wat je wilt”.

Onlangs heeft het college van B&W weer twee bouwwerken achteraf gelegaliseerd, die in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan waren. Wij vinden dit onbegrijpelijk. In het coalitie akkoord is afgesproken dat er handhavend opgetreden moet worden tegen dit soort praktijken. D66 Leudal heeft daarom Raadsvragen over het legaliseren van illegale bouwwerken gesteld.

D66 Leudal kan zich voorstellen dat bij kleine afwijkingen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om dit verantwoord te laten legaliseren. Daarom wil D66 Leudal dat het college beleid opstelt en aan de raad voorlegt onder welke omstandigheden legalisatie wordt toegestaan en wanneer niet. Dat geeft iedereen duidelijkheid. Daarnaast weet iedereen dan ook dat het niet voldoen aan de voorwaarden een groot risico meebrengt. Want áls de gemeente er achter komt dat de vergunning niet gerespecteerd wordt, dan zal het bouwwerk alsnog aangepast moeten worden aan de voorwaarden uit de vergunning, of wellicht zelfs afgebroken moeten worden.


Raadsvragen D66

D66 Leudal heeft er kennis van genomen dat het college onlangs in twee gevallen waarin gebouwd is in strijd met de verleende omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan achteraf de situatie alsnog gelegaliseerd wordt door een bestemmingsplan wijziging en het verlenen van een omgevingsvergunning conform de illegale situatie. In het coalitieakkoord is door de partijen juist afgesproken dat handhavend opgetreden zou worden in plaats van legalisatie.

  1. Is het juist dat het college van B&W onlangs in twee gevallen – waarin in strijd met de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan gebouwd is – besloten heeft achteraf de bebouwing alsnog te legaliseren?
  2. Is het juist dat de gemeente Leudal nog nooit bij vaststelling van illegale bouw de eigenaar gedwongen heeft om het illegale gebouwde geheel of gedeeltelijk te verwijderen?
    Indien onjuist; hoeveel overtreders hebben in de afgelopen 10 jaar uiteindelijk daadwerkelijk het illegaal gebouwde geheel of gedeeltelijk verwijderd?
  3. Is het juist dat er geen beleid is ten aanzien van de legalisatie van illegale bouwwerken?
  4. Is het college het met D66 Leudal eens dat er beleid opgesteld moet worden ten aanzien van legalisatie van illegale bouwwerken?