Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 mei 2018

Raadsmeerderheid kiest voor locatie Hunsel

Een raadsmeerderheid bestaande uit D66, Samen Verder en CDA heeft vanavond voor de locatie Hunsel gekozen. Daarnaast zijn onze twee gezamenlijke amendementen met Samen Verder aangenomen. Iris Schors sprak namens D66 Leudal als volgt in de gemeenteraadsvergadering:

Besluit

Binnen de fractie van D66 Leudal hebben wij veel over dit onderwerp gesproken. Onze keuze is gevallen op locatie Hunsel.

Waarom kiezen wij voor Hunsel?

Voor beide locaties (Kallestraat te Hunsel en Begoniastraat te Ittervoort) was voldoende draagvlak. Als wij kijken naar de drie mogelijke locaties en de beoordelingen van onder andere het onderzoek van Kragten liggen de locaties Kallestraat te Hunsel en Begoniastraat te Ittervoort dicht bij elkaar

D66 Leudal vindt in het algemeen dat een advies van een door de gemeente ingestelde stuurgroep in beginsel gevolgd moet worden tenzij er zwaarwegende argumenten om toch af te wijken.

Wij vinden daarom in de keuze van de locatie van de school het belangrijk dat nu de gemeente een stuurgroep heeft ingesteld om een een advies te geven over de locaties dat hier naar geluisterd wordt. De gemeenteraad moet naar mening van D66 Leudal het advies van deze stuurgroep ook serieus nemen. Wij kunnen daarom het advies van de stuurgroep, die in meerderheid kiest voor de locatie Kallestraat Hunsel, niet zomaar naast ons neer leggen.

Tegen het advies is ingebracht dat dat de beoordeling ten nadele van Ittervoort uit valt met name door tijdelijke maatregelen tijdens de bouw van de school. Dit heeft bij de locatie keuze meegewogen. Daarnaast zijn er handtekeningen van ongeveer 400 inwoners van Neeritter en Ittervoort tijdens de commissievergadering overhandigd.

De vraag is terecht gesteld of de tijdelijke maatregelen van doorslaggevende invloed mogen zijn nu een school wordt gebouwd voor de duur van 30 of 40 jaar. Maar dat geldt dan ook voor de mening van de ouders die nu de kinderen op school hebben of op korte termijn naar de nieuwe fusieschool sturen. Die kinderen zijn over 10 jaar ook allemaal van school en het gebouw staat er dan nog 20 of 30 jaar. De mening van de ouders is dus wel belangrijk maar volgens ons mag die alleen niet doorslaggevend zijn. De vraag is ook of je na alles wat er is voorgevallen nog een eerlijk antwoord krijgt als je nu alsnog de mening van de ouders gaat vragen. Nog afgezien van het feit dat dit weer tot vertraging van de beslissing zou leiden en dat is in de gemeenteraad al te vaak voorgevallen. Overigens wil ook geen van de betrokken partijen nu uitstel en dus zullen we moeten beslissen op basis van de gegevens zoals we die nu hebben.

Dit alles is uitgebreid besproken binnen onze fractie. Wij willen niet meer dat de beslissing weer uitgesteld wordt. De beslissing is al een keer uitgesteld. Uiteindelijk kiest de fractie van D66 Leudal unaniem voor de locatie Hunsel. Er zijn naar onze mening geen zwaarwegende argumenten om af te wijken van het advies van de stuurgroep.

Voorwaarden

Maar wij stellen wel 2 voorwaarden:

1) herbestemming oude scholen

We hebben al veel gemeentelijke accomodaties en moeten van een aantal af. De scholenfusie heeft ten gevolg dat er weer een nieuwe accommodatie bij komt terwijl er drie leeg komen te staan. Er moet een plan komen om de panden te herbestemmen of anders te slopen.

2) maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid

In de raadsinformatie bijeenkomst en de commissie is door iedereen unaniem aangegeven dat de verkeersveiligheid een belangrijk punt is. Met name de route van Neeritter naar Hunsel is op dit moment gevaarlijk. Tot op dit moment is er nog geen duidelijk antwoord over hoe deze gevaarlijke situatie wordt opgelost. Wij kunnen ons daar in voorstellen dat de ouders zich hier over ongerust maken. Daarom roepen wij de gemeente op om in overleg met de ouders verkeersmaatregelen te nemen. D66 Leudal zal in ieder geval in de toekomst controleren of de gemeente zich aan de afspraken hier over houdt.

Wij hebben hier amendementen voor ingediend met Samen Verder.

Samenvattend

D66 Leudal kiest na een uitgebreide discussie voor locatie Hunsel onder de voorwaarden dat er een goede maatregelen genomen worden in verband de verkeersveiligheid en dat er een herbestemming komt van de 3 scholen die leeg komen dan wel dat die gesloopt worden.