Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 mei 2018

D66 Leudal in coalitie

D66 vormt samen met Samen Verder en Ronduit Open het nieuwe college in Leudal. De coalitie in Leudal krijgt met de drie zetels van D66 een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Tevreden over het proces
Robert Martens, leider van het onderhandelingsteam van D66 Leudal is tevreden over de prettige samenwerking over de coalitieonderhandelingen. Partijen hebben afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Daardoor is er ruimte om te reageren op toekomstige veranderingen. Dit geeft ook ruimte voor inbreng van andere politieke partijen en belanghebbenden, iets wat D66 heel belangrijk vindt.

Wat we bereikt hebben in akkoord
D66 Leudal is trots op het behaalde resultaat in dit coalitieakkoord. Hieronder de belangrijkste punten volgens D66:

 1. Groen onderhoud gaat naar minimaal niveau B
 2. Leudalse bedrijven krijgen zoveel mogelijk voorrang bij aan en inkoop van gemeente en contractpartners.
 3. Armoedebestrijding bij kinderen is topprioriteit. Daarbij zoeken we samenwerken met o.a. het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en de stichting leergeld.
 4. Deze coalitie streeft naar behoud van scholen in de kleine kernen, maar niet ten koste van de kwaliteit.
 5. We gaan samen met alle andere politieke partijen op zoek naar een andere manier van vergaderen van de gemeenteraad waarbij de dialoog met inwoners, bedrijven en organisaties voorop staat.
 6. We faciliteren tijdelijke (10-15 jaar) woonconcepten zoals “Tiny Houses”
 7. Duurzaamheid heeft een prominente plaats in nieuwe bouwinitiatieven. Gelet op toekomstige ontwikkelingen is aardgasvrij is daarbij het uitgangspunt.
 8. Er komt een gemeentelijke prijs voor innovatieve duurzaamheidsinitiatieven.
 9. Verbeteren van de leefomgeving ook in het buitengebied. Geurnorm blijft op 10 ou/m3.
 10. Met Maasland wordt overleg gevoerd om de milieuparken ondergronds te maken, te vernieuwen en waar mogelijk de capaciteit te vergroten.
 11. Mestverwerking wordt geconcentreerd op Zevenellen.
 12. Ondersteunen van plaatsen elektrische laadpalen (zowel gemeenschappelijk als particulier).
 13. De jongerenwerker krijgt geoormerkt 10 uur extra per week.
 14. Verbetering van dienstverlening en eerste contact met de gemeente is topprioriteit. Een dienstverleningsmonitor is daar onderdeel van.
 15. Aanvraagformulieren moeten ook digitaal in te vullen zijn.
 16. Bij belangrijke onderwerpen vragen we inwoners, organisatie en bedrijven kennis te nemen van voorstellen en hun ideeën hierover kenbaar te maken onder meer via internetconsultatie.
 17. De gemeentelijke regeldruk wordt verminderd door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door te lichten op verouderde en overbodige regels.

Wethouder namens D66 Leudal
D66 Leudal zal plaats nemen in het college van Leudal met één wethouder voor 0,8 FTE. Robert Martens zal deze functie gaan vervullen. De portefeuilleverdeling wordt na de eerste vergadering van het nieuwe college bekend gemaakt. De vrijgekomen raadszetel in de gemeenteraad zal worden ingevuld door Dirk Voermans (Roggel), die bij de verkiezingen 237 stemmen heeft gehaald.

Lees hier het Coalitieakkoord 2018-2022