Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 april 2018

Voortgang onderhandeling College Leudal

“Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in de afrondende fase gekomen van de coalitiebesprekingen. Onze fracties hebben het concept coalitieakkoord ontvangen en de komende week kunnen eventuele opmerkingen en aanvullingen doorgeven worden. Volgende week hopen we dat we het coalitieakkoord op inhoud definitief kunnen maken. 

Zodra we het op de inhoud met elkaar eens zijn, gaan we aan de slag met de definitieve versie van het akkoord. We gaan de teksten redigeren om er een logische en begrijpelijke eindtekst van te maken. Ook vragen we de ambtelijke organisatie om een financiële doorrekening te maken van de actiepunten die we benoemd hebben in het akkoord. Daarnaast zal een integriteittoets plaatsvinden van de voorgestelde wethouders. 

Op woensdag 4 april zijn we begonnen met de coalitie-onderhandelingen.

Vanaf dat moment hebben we iedere week één of twee keer bij elkaar gezeten en op basis van thema’s met elkaar gesproken. We hebben veel open over de inhoud gesproken, maar vanzelfsprekend hebben we het ook over de formatie en portefeuilleverdeling gehad. Echter, omdat we de nadruk hebben gelegd op de inhoud, kunnen we nu nog niets zeggen over de formatie en portefeuilleverdeling. De komende dagen gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

We gaan er van uit dat we in de raadsvergadering van 29 mei het coalitieakkoord kunnen bespreken. Naar verwachting is het definitieve coalitieakkoord een week eerder klaar; dan stellen we het ter beschikking aan iedereen die hier in geïnteresseerd is. Ons streven is dat in die zelfde raadsvergadering ook de wethouders en de nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. 

Tenslotte willen we onze dank uitspreken aan de inwoners, organisaties en verenigingen die het initiatief hebben genomen om te reageren op ons verzoek om input te leveren”. 

Namens Ronduit Open, D66 en Samen Verder Michel Graef, Coördinator onderhandelingen