Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 april 2018

Coalitie-onderhandelingen in het teken van inwoners Leudal

Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn in gesprek om te komen tot een nieuwe coalitie. De eerste gesprekken verliepen in een goede en constructieve sfeer, de eerste contouren van een akkoord staan inmiddels op papier.

Bij elkaar opgeteld hebben de drie partijen Samen Verder (7), Ronduit Open (6) en D66 (3) een ruime meerderheid van zestien van de vijfentwintig zetels in de nieuwe raad. Dat wil echter niet zeggen dat er bij de onderhandelingen slechts gekeken wordt naar eigen partijprogramma’s. Ook andere politieke partijen uit Leudal worden gevraagd hun inbreng te leveren.

Inwoners staan centraal

Naast de inbreng uit de politiek, kunnen ook verenigingen, instellingen, inwoners en andere organisaties input leveren voor het nieuwe akkoord.

“Het uiteindelijke coalitieakkoord is er niet voor de politiek, maar juist voor onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Michel Graef van Samen Verder, die tevens de coalitieonderhandelingen coördineert. “We gaan als gemeente nog beter luisteren naar wat er leeft in onze zestien kernen, en aansluiting zoeken bij de goede en kansrijke ideeën uit onze samenleving. Iedereen die ons input wil leveren, nodig ik uit om dit voor 23 april aanstaande te doen via mail op m.graef@leudal.nl“.