Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 maart 2018

Wederom vragen over voortgang woonwagenbeleid

In december 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussenwoningcorporaties, gemeente en vertegenwoordigers van enkele raadsfracties waaronder D66. Alle aanwezigen waren positief over het gesprek en er was optimisme over de mogelijkheid om het eigendom en het beheer van de woonwagens over te dragen aan de woningcorporaties. Op 24 maart 2018 stond in De Limburger dat Maasgouw deze stap nu zet, maar sedert december hebben de raadsfracties van Leudal geen informatie meer gekregen over de voortgang van de overdracht in Leudal.

Aangenomen wordt dat de overdracht van de woonwagens naar de woningcorporaties positief is voor gemeente en bewoners, omdat de woningcorporaties de woonwagens beter kunnen beheren dan de gemeente. Ook is er nog steeds onduidelijkheid over de wachtlijst en de criteria voor toewijzing van een woonwagen.

D66 vraagt het college de Raad zo snel mogelijk te informeren over de voortgang.

Lees hier de raadsvragen van D66.