Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 maart 2018

D66 in Leudal; een blijvend appèl… Stem vandaag!

‘‘We waren ongerust. Over de politieke situatie in ons Leudal. Over het cliëntelisme en de ondoorzichtigheid. Over de ontoereikendheid van de verouderde dorpspolitiek. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van de bestaande partijen. En over altijd maar weer hetzelfde geharrewar in de raad en in het college. We wilden er zo graag wat aan doen.”

Vier jaar geleden, op mijn 23ste verjaardag, 27 maart 2014, werd ik geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Leudal. Ik kon niet wachten om te beginnen en samen met Kaj, Leo, Joost en Danielle gingen we ambitieus van start. Al snel omcirkelde ik één datum in de agenda rood: 21 maart 2018. Ja, we hadden 2 zetels, maar steeds opnieuw bleek dat we daarmee maar weinig wezenlijks konden veranderen. We stelden de vriendjespolitiek en het kerktorendenken aan de orde, we stopten niet totdat alle feiten van het wanbestuur boven tafel kwamen (ook al moesten ze van het bestuur ‘sub rosa blijven’) en we bleven voorstellen doen voor een transparanter en beter bestuur. Maar we hadden maar 2 zetels en werden simpelweg steeds overstemd. Na 3 moties van wantrouwen brak dan toch de coalitie en veranderde er voor het eerst wat. De inbreng van D66 werd serieuzer genomen en ik kreeg er weer meer plezier in. Het geurbeleid, het subsidiebeleid, het bibliotheekbeleid: D66 kreeg in Leudal (vanuit de oppositie) ineens dingen voor elkaar!

Juist op dat moment ging de telefoon uit Den Haag. Alexander Pechtold. Er ging een splijtend gevoel door mijn ziel; een gevoel zoals ik dat de afgelopen weken ook intens heb ervaren! Ik wilde geen afscheid nemen van politiek Leudal, we waren toch nog niet klaar, er was toch nog zoveel te doen, maar het afscheid moest wel, én… was misschien ook wel beter zo. Omdat ik gezien had dat het leven te kort en te onzeker is om je dromen uit te stellen. Omdat ik altijd al in de Tweede Kamer wilde, en dit bij uitstek het moment was dat het kon! Omdat tenslotte de gedachte mij vastgreep dat juist het misplaatste gevoel van de eigen onmisbaarheid van politici in Leudal de politiek in Leudal al jarenlang in de greep hield, en dat je eigenlijk alleen te vroeg uit Leudal kon vertrekken; beter te vroeg met pijn in het hart dan te laat en zelf niet doorzien.

Dus ja, nu staat er een nieuwe ploeg klaar. Mensen die vooruit willen kijken. Die niet afgerekend willen worden op de fouten van mij en (heel soms maar!) die van Kaj… Ja Kaj, Kaj Beurskens, hij stopt nu ook met zijn raadswerk en deed dit altijd voortreffelijk. Genuanceerd, rustig, en kundig… in die eerste twee dus mijn perfecte tegenpool! 😉

De nieuwe ploeg staat klaar en vraagt uw steun:

  • Voor een beter groenonderhoud, en een nog groenere gemeente.
  • Voor een leefbaar Leudal, waar we keuzes durven maken om beter samen te werken.
  • Voor een gemeenschap waar iedereen meedoet, jong en oud, kwetsbaar en krachtig.
  • Maar bovenal voor een vernieuwende manier van politiek bedrijven, voor het daadwerkelijk afrekenen met het verleden, maar dan wel vanuit de eigen kracht! Positief en constructief toewerken naar echte verbeteringen voor onze inwoners.

Robert Martens leidt onze lijst, Iris Schors zorgt vanaf 2 voor de verjonging, Dirk Voermans vanaf 3 voor de vernieuwing. Ervaren krachten Leo, André en Joost staan verkiesbaar op 4, 5 en 6. Daarnaast hebben we nog 11 kandidaten die zich aan ons programma committeerden.

Stem vandaag D66 Leudal, lijst 4, en dan een persoon waar u zich goed thuis bij voelt.

En als u niet in Leudal stemt, en/of geen D66 stemt, ook prima en volg vooral uw hart!