Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 maart 2017

De dam in Neer: glas in plaats van steen

Toelichting van Kaj Beurskens op het standpunt van D66 m.b.t. de dam in Neer bij de discussie in de gemeenteraad van 21 maart 2017.

Allereerst willen wij het Waterschap danken dat er nu inzicht hebben gekregen in de kosten van de alternatieven. En ja, deze kosten kunnen betwist worden, maar ze staan nu op z’n minst duidelijk op papier. Het is alleen jammer dat we dit inzicht pas hebben gekregen na druk van de lokale politiek. Het was beter geweest om mogelijke alternatieven en de kosten die daarbij horen in een eerder stadium met omwonenden en politiek te delen. Op die manier zou er minder ophef zijn ontstaan en meer begrip bij omwonenden. We gaan er vanuit dat het Waterschap in de toekomst inwoners en politiek op een nog pro-actievere manier betrekt in dit soort projecten.

Voor D66 is het duidelijk dat de Cleverdam voor het Waterschap geen optie is. Het concept van de Cleverdam voldoet volgens het Waterschap niet aan de hoogste eisen van veiligheid. De Cleverdam heeft namelijk nog geen positief advies van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de leverancier zelf om de juiste accreditatie te verkrijgen en vervolgens het gesprek met het Waterschap aan te gaan.

Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat de dijkverhoging een verbetering is voor de veiligheid maar ook dat die verhoging goed wordt ingepast in de omgeving. Er moet door het Waterschap worden gezorgd voor de best mogelijke inpassing voor de omwonenden. Daarbij vinden wij dat de omwonenden ook bij de vormgeving hiervan betrokken moeten worden. Denk aan schilderingen of beplanting op of nabij de keermuur. Dit zal zorgen voor een grotere acceptatie van de verhoging.

Door het Waterschap is duidelijk aangegeven dat er op dit moment maar één realistisch alternatief is voor een stenen keermuur, en dat is een glazen kering. Deze glazen kering heeft dan ook de voorkeur van onze partij omdat die minder inbreuk heeft op de omgeving dan een stenen muur. Wij willen het Waterschap dan ook adviseren om in plaats van steen, glas te gebruiken.  

Wij begrijpen dat dit tot extra kosten leidt en daarom is D66 bereidt om een gedeelte van de extra investeringskosten beschikbaar te stellen, met maximum van 200.000 euro. De voorwaarde is wel dat het Waterschap zelf minimaal hetzelfde bedrag inbrengt. Wij vinden dit bedrag te rechtvaardigen aangezien de totale extra investeringskosten voor glas op ruim 630.000 euro zouden uitkomen. Daarnaast verwachten wij dat door deze investering omwonenden afzien van planschade en er dus minder planschade hoeft te worden betaald door het Waterschap. Het bedrag dat het Waterschap kwijt zal zijn aan planschade kan in onze ogen beter worden ingezet in een betere inpassing van de dijk.