Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 april 2015

PGB in Leudal: hoe zit het nu?

Onlangs verschenen in de media berichten over een zeer laag PGB-tarief in de gemeente Leudal, van slechts 4,75 euro. De fractie van D66 heeft over deze kwestie vragen gesteld en ook is het onderwerp in de commissievergadering Sociaal uitgebreid aan de orde geweest.

D66 is blij dat het College van B en W duidelijkheid heeft gegeven over de verschillende tarieven. Volgens het College geldt het lage tarief van 4,75 euro alléén voor huishoudelijke hulp gegeven door familieleden in de 1ste of 2de graad. Onder deze hulp valt hulp zoals poetsen, strijken en stofzuigen, die normaal 2 à 3 uur per week in beslag neemt. Voor alle andere vormen van hulp, zoals persoonlijke zorg en ondersteuning, geldt een hoger tarief. Óók als familieleden die hulp verlenen.

D66 vindt het wel lastig te controleren of het criterium ‘huishoudelijke hulp’ door het College van Leudal goed wordt toegepast. Het kan niet de bedoeling zijn dat andere vormen van hulp hier onder worden geschaard, zodat de gemeente goedkoper uit is. Als dat gebeurt, is namelijk de keuzevrijheid van patiënten met een PGB in het geding. D66 zal hier kritisch op toezien en hoopt op een tijdige rapportage van het College richting de raad, zodat we de controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

Tot slot vindt de fractie 4,75 euro nog steeds aan de lage kant, ook voor huishoudelijke hulp van familieleden. Hierover loopt inmiddels een proces bij de rechter. De rechter zal oordelen of het College van Leudal daarmee binnen de juridische kaders blijft. Los van de uitspraak van de rechter, streeft D66 in de toekomst naar een hogere vergoeding voor deze hulpvorm.

Lees hier de antwoorden van het college.