Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 maart 2015

D66 stelt vragen over het PGB-tarief

Het D66-raadslid Kaj Beurskens heeft vragen gesteld aan het College naar aanleiding van het bericht “Proefproces laag PGB-tarief” in de Limburger op 24 maart 2015.
Het tarief in Leudal is per 1 januari 2015 zeer fors gedaald; van 13,46 naar een vrijwilligersvergoeding van 4,75 euro. Dit is een keuze die iedere gemeente afzonderlijk kan maken. Men moet dan wel de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van deze tariefswijziging. Twee aspecten hierin zijn voor D66 Leudal met name van belang.

Allereerst verhoogt dit de druk op mantelzorgers die deze vergoeding nodig hebben om voldoende inkomsten te hebben. Verder, beperkt dit de keuzevrijheid van zorgbehoevenden. Het zal minder gemakkelijk worden om hulp te krijgen van hun naasten en er zal eerder een beroep gedaan moeten worden op professionele ondersteuning.

Lees hier de vragen die D66 heeft gesteld.
toevoeging 2 april 2015: dit zijn de antwoorden van het college
(reactie van D66 volgt)