Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 januari 2015

College antwoordt op vragen Bombardon

Het College van B en W heeft geantwoord op vragen van D66 over het budget van 90.000 euro subsidiegeld, dat de gemeente Leudal moet terugbetalen wegens het te laat versturen van gegevens aan de provincie. D66 was verbaasd dat het College zijn verantwoordelijkheid leek te ontlopen, dat de raad niet actief was geïnformeerd en dat zo’n fout niet voorkomen kon worden door een systeem van een goede hiërarchische controle. Tot slot wilde onze fractie weten of er door de gemeente Leudal een beroep op de hardheidsclausule was gedaan.

D66 is blij dat het College nu met deze beantwoording aangeeft de volle verantwoordelijkheid op zich te nemen. In de commissievergadering van maandag 26 januari is dan ook nader over de zaak gesproken. Tevens vindt onze fractie het positief dat de gemeente, toen eenmaal de fout geconstateerd is, alles in het werk heeft gesteld om het bedrag terug te krijgen. Hiervoor is meerdere malen aan de provincie verzocht om de hardheidsclausule toe te passen. Helaas heeft de provincie hier geen gehoor aan gegeven. Dat is raar, omdat de provincie als geen ander weet hoe precair de situatie van de gemeente Leudal is.

Echter: D66 heeft op twee punten nog steeds kritiek op het College. Het College geeft nu zelf toe dat de raad over dit dossier nog nooit actief is geïnformeerd. Wel was het betreffende Collegebesluit sinds begin januari openbaar beschikbaar, maar dat valt slechts onder de noemer van ‘passieve informatieverstrekking’. Onze fractie vindt dat bij dergelijke hoge bedragen (van 50.000 euro of meer) de raad altijd direct én actief moet worden geïnformeerd. Men moet niet wachten totdat een journalist de besluitenlijsten van het College gaat uitpluizen en op dit soort dingen stuit; nee, men moet zelf het initiatief nemen en de raad en inwoners informeren over dingen die fout zijn gegaan.

Ten tweede vindt D66 dat het College met deze beantwoording nog onvoldoende duidelijk maakt hoe zij soortgelijke fouten in de toekomst gaat voorkomen. We hebben duidelijk gevraagd naar een systeem van ‘checks-and-balances’ en naar de interne controle op ambtenaren. Natuurlijk is het begrijpelijk dat het College geen mededelingen kan doen over individuele ambtenaren (daartegen hebben wij zelfs duidelijk stelling genomen in onze brief), maar wel zou het College moeten aangeven welke maatregelen organisatiebreed zijn genomen naar aanleiding van deze casus. Tot op heden is dat voor ons niet duidelijk. D66 hoopt maar dat het College lering trekt uit deze zaak en als hoofd van de organisatie op enigerlei wijze actie heeft ondernomen. Een dergelijke pijnlijke en zeer kostbare fout mag in de toekomst nooit meer plaatsvinden.

Lees hier de beantwoording door het college