Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 december 2014

Kerstblog van de fractie – december 2014

Beste leden, sympathisanten en volgers van D66 Leudal,

Het jaar 2014 zit er bijna op. Nu is het tijd voor de gezelligheid van Kerst en Oud op Nieuw; voor de kerstkransjes, de oliebollen, de champagnebubbels en het gerstenat. Na een jaar hard werken mag dat best. Maar geen jaar gaat voorbij zonder een jaaroverzicht, een terugblik.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Wat was het voor D66 Leudal voor een jaar? Uiteraard een bijzonder jaar, want we traden als nieuwe partij toe tot de gemeenteraad van Leudal. En gelijk met 2 zetels! We hadden van te voren rekening gehouden met 0, 1 óf 2 zetels. Als dan het maximale uitkomt, is dat natuurlijk fantastisch. Nooit eerder zat D66 in de gemeente Leudal in de raad, óók niet in een van de vier voormalige gemeenten. Maar toen, plots: waren we zomaar ‘de vierde partij van Leudal’…

Enerzijds gaf deze verkiezingswinst de voorheen ‘slapende’ afdeling een enorme boost. Want een fractie draai je echt niet met z’n tweeën. De steunfractie, het bestuur en onze leden waren allemaal gemotiveerd om enthousiast met ons mee te denken. Dat leverde veel nuttige input op. Anderzijds betekende onze entree ook dat er veel zaken geregeld moesten worden. En dat was op het begin best even wennen. Na twee dagen zaten we al met de andere verkiezingswinnaar – Samen Verder – om de tafel. Nog wat onwennig, nog wat ongewoon. Ja, we horen erbij: maar hoe werkt alles hier? Pas na een paar maanden zit je er echt in. Je moet zoveel lezen en leren, je moet het zien en gezien hebben. Begrijpen komt later. Of zoals Cruijff het zegt: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’.

Voor ons persoonlijk was het ook een goed jaar. Natuurlijk in de eerste plaats omdat we beiden gemeenteraadslid werden. Zeker Kaj had dat niet verwacht, want hij behoorde tot diegenen die hun geld op ‘1 zetel’ hadden gezet… Kaj wist kort daarvoor een fulltime baan te krijgen bij de Action in Echt, en nu kwam daar direct het drukke raadswerk bij. Met het nodige passen en meten wist hij zijn agenda echter behapbaar te houden. Ook voor Rens was het in 2014 bepaald geen stilzitten. Tussen al het flyeren, speechen en vergaderen door schreef hij zijn bachelorscriptie Bestuurskunde. Gelukkig met goed resultaat. Sinds september volgt Rens de masteropleiding Rechtsgeleerdheid in Maastricht. En dus, heeft ook hij het nu nog druk genoeg.

Wegwijs in Leudal

Wat heeft D66 Leudal in 2014 bereikt? Sowieso hebben we de ‘vernieuwing en verjonging’ die we in onze verkiezingscampagne beloofd hebben, weten waar te maken. Overigens ook met dank aan de andere partijen, want in totaal zitten er nu 6 ‘twintigers’ in de raad van Leudal. Daarmee is de gemiddelde leeftijd met 10 jaar gedaald. Geen doel op zich, maar je ziet dat het een positieve uitstraling heeft.  Ook jongeren worden nu gehoord in de Leudalse politiek. En als jongeren weten we elkaar te vinden. We zijn niet belast met het verleden; we bekijken het met een frisse blik.

We hebben veel mensen gesproken: leden van dorpsraden en verenigingen, bestuurders en professionals bij de instellingen, collega-politici, ambtenaren en journalisten. Dit is ons zeer positief bevallen. We zijn ook op veel plaatsen geweest, die we anders nooit gezien hadden. Of het nu gemeenschapshuis de Klokkestoel in Heibloem betreft of Sportpark De Mossehook bij SV Roggel; Café/Zaal De Beugelbaan in Hunsel of Hoeve de Kaolder aan de rand van Baexem. Het bezoek aan PSW in Heythuysen is ons ook zeer bijgebleven, al moest Rens nog even zoeken ‘want de navigatie deed het niet’. Al met al zijn we al aardig wegwijs geraakt in Leudal.

Maar: veel zien betekent ook veel leren. En we kijken kritisch naar ons eigen optreden. In onze eerste raadsvergaderingen hebben we het nog wel eens gehad over ‘corporate control’ (Rens) of ‘push-en pull factoren’ (Kaj). Misschien was dat achteraf gezien – ook mét toelichting – wat te complex. Dus we proberen steeds onze inbreng voor iedereen begrijpelijk te maken. Of het nu gaat over de problematiek van het plaatselijke gemeenschapshuis of die van verdwijnend busvervoer: iedere kern is daarin uniek, maar heeft vaak wel met dezelfde problemen en uitdagingen te maken. Dat is wat de 16 kernen verenigt in één Leudal. Het is aan ons om duidelijk te maken hoe we er samen beter uit kunnen komen. En hoe nieuwe ideeën die gezamenlijke problematiek kunnen oplossen.

Kritisch en constructief

En inhoudelijk? D66 zit in de oppositie, maar ieder voorstel beoordelen we inhoudelijk. We proberen steeds constructief mee te denken met de coalitiefracties Samen Verder en CDA. Denk aan het verbeteren van het subsidiesysteem, het anders benaderen van de problematiek rondom de accommodaties of de veranderingen in de zorg. We zijn dan ook blij dat het afgelopen jaar twee moties van ons gesteund werden. De ene motie ging over een constructieve opstelling van het College omtrent de nieuwe N280, zodat de gemeente nu weer ‘on speaking terms’ is met de provincie. Wat je daar inhoudelijk ook van vindt: samen in overleg is altijd beter dan de kille confrontatie. De andere motie ging over het uitbreiden van het Leefbaarheidsfonds, zodat verenigingen beter geholpen worden in de omschakeling naar werken met minder subsidie. Blijft ook nog wel even actueel…

Onze constructieve opstelling beperkt zich niet tot de ‘gemakkelijke’ voorstellen. Zo heeft D66 de verhoging van de OZB, de toeristenbelasting en de leges allemaal gesteund, evenals de bezuinigingen op de subsidies, de gemeentelijke organisatie en het openbaar groen. Niet omdat we ideologisch nu per se denken dat dit de beste oplossingen zijn, maar simpelweg omdat de financieel zorgelijke situatie van Leudal ons in redelijkheid geen andere keus laat. Dan nemen ook wij onze verantwoordelijkheid.

Anderzijds waren we soms kritisch op het College en de coalitie. Om wat voorbeelden te noemen: het verdwijnen van de Jongerenwerkers,  het ‘opheffen’ van de Rekenkamer of het in rekening brengen van 1.000 euro kopieerkosten voor een WOB-verzoek. Dergelijke zaken waren voor D66 aanleiding vragen te stellen of ons standpunt naar buiten te brengen. Op die manier hoop je het tij te keren: soms met resultaat, soms zonder. Ook hebben we een aantal keren samengewerkt met andere fracties, zoals het amendement voor behoud van de bibliotheken (samen met Progressief Leudal). Helaas verworpen.

En nu vooruit!

Ook in 2015 wachten weer genoeg opgaven. Leudal staat voor grote uitdagingen, en D66 gaat deze graag aan. We doen dat wederom met heel veel zin en toewijding. Maar nu eerst: aan het kerstbuffet!

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig, gezond & democratisch 2015!