Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 november 2014

College antwoordt op vragen D66 over gebiedsvisie ‘Leudal-West’

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft geantwoord op vragen van D66 over de toekomstvisie van de gemeente op het leefgebied ‘Leudal-West’. Dit gebied omvat de kernen Hunsel, Neeritter, Ittervoort, Haler en Ell. Voor de zomer hebben vertegenwoordigers van de dorpen Hunsel, Neeritter en Haler in de raadscommissie Sociaal gepleit voor het instellen van een overlegorgaan en een onafhankelijke procesbegeleider om op de lange termijn te zorgen voor een goede leefbaarheid in dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gemeenschapshuis, de sportaccommodatie(s) en de basisschool. D66 wilde graag weten of het College al stappen heeft gezet om een dergelijk overleg te faciliteren. Het College blijkt helaas nog steeds geen formeel contact te hebben gelegd, maar men heeft nu wel toegezegd dit alsnog spoedig te gaan doen.

De fractie van D66 is voorts blij met de nieuwe aanpak van het College op het gebied van gemeenschapshuizen, accommodaties en scholen. Dit beleid zal ook in Leudal-West worden uitgerold. Vanaf 2015 zal er namelijk integraal beleid worden uitgewerkt, waarbij wordt uitgegaan van een aanpak in vier nieuwe clusters: de Maasdorpen (Haelen, Horn, Neer, Buggenum, Nunhem, met Heibloem), de Centrumdorpen (Roggel en Heythuysen, ook met Heibloem), Hart van Leudal (Grathem, Kelpen-Oler, Baexem, met Ell) en Leudal-West (Ittervoort, Neeritter, Hunsel, Haler, ook met Ell). De clusters zullen elkaar onderling moeten versterken en er zal tevens over gemeentegrenzen heen worden gekeken. Ook samenwerking in de regio, en zelfs met de buurlanden, is erg belangrijk. D66 steunt deze nieuwe lijn en wil graag constructief meedenken over hoe we onze gemeente en de zestien verschillende gemeenschappen zo leefbaar en toekomstbestendig mogelijk houden.

Ell school (2)Tot slot had D66 nog vragen gesteld over de toekomst van het basisonderwijs in Leudal, en specifiek in Leudal-West. Afnemende leerlingaantallen maken dat hier oplossingen voor de lange termijn moeten worden bedacht. Dit kan bijvoorbeeld door voorzieningen in één dorp zoveel mogelijk te clusteren (bijv. door middel van een Integraal Kindcentrum of deelname in een Brede Maatschappelijke Voorziening) of door op een slimme manier samen te werken tussen meerdere scholen (bijv. door samenwerkingsverbanden of fusies). Daarbij is ook van belang dat scholen vanaf 1 januari zelf het onderhoud moeten regelen. Het College meldt dat dit waarschijnlijk nergens in Leudal tot problemen gaat leiden, behalve mogelijk in Ittervoort en Neeritter waar sprake is van ‘uitgesteld onderhoud’. D66 hoopt dat voor deze schoolgebouwen snel een adequate oplossing wordt gevonden.

Lees hier de antwoorden van het College

NOTA BENE: De antwoorden van het College staan steeds schuingedrukt.