Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 november 2014

D66 stelt vragen over de haalbaarheid van de bezuinigingen op de rekenkamer

In de raadsvergadering van 4 november 2014 werd in een amendement van de coalitie voor ongeveer €50.000 bezuinigd op de Rekenkamer, en werd de Rekenkamer omgevormd in een ‘rekenkamerfunctie’. D66 had hier bezwaar tegen aangetekend, omdat D66 een onafhankelijke Rekenkamer van groot belang vindt voor een goede controle op het functioneren van de gemeente. De coalitie had tot deze bezuiniging besloten om hun eigen amendement op de gemeentebegroting te kunnen dekken.

In een interview in Leudalnieuws wees de Rekenkamer erop, dat de geplande bezuiniging niet zomaar kan. De leden van de Rekenkamer zijn in 2014 benoemd (tot 2020) en kunnen niet zomaar ontslagen worden. Naar aanleiding van een discussie op Twitter tussen Rens Raemakers (D66), Peter van Melick (CDA) en Stan Backus (Ronduit Open) (zie link), heeft D66 vragen gesteld aan het college om na te gaan of de bezuiniging wel mogelijk is.

Lees hier de Vragen D66 over haalbaarheid omvorming & bezuiniging Rekenkamer(functie).