Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 november 2014

D66 Leudal stelt vragen over toezicht en handhaving

Nu de begroting is goedgekeurd door de raad gaat het college aan de slag met het maken van een nieuw toezicht- en handhavingsbeleid voor de komende jaren. D66 hecht er grote waarde aan dat de regels door iedereen worden nageleefd. Dit zorgt namelijk voor een beter woon- en leefklimaat en meer vertrouwen van burgers in de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen gelijk wordt behandeld in Leudal en dat er geen verschillen zijn of ontstaan doordat toezicht en handhaving tekort schieten.

Om meer inzicht te krijgen in het huidige beleid heeft D66 daarom vragen gesteld aan het college zodat we aandacht kunnen besteden aan verbeteringen voor het nieuwe beleid. Deze vragen hebben betrekking op de volgende aandachtspunten:

  • Adequate controles op bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet
  • Mogelijkheden om langdurige ziektegevallen van controleurs op te vangen
  • Inzicht op het inhuren van derden
  • Het correct en adequaat afhandelen van meldingen
  • De effectiviteit en functie van meldingen

Lees hier de raadsvragen van D66 m.b.t. toezicht en handhaving