Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 oktober 2014

Reactie D66 op ‘smoes’ College in WOB-verzoek

De fractie van D66 vindt het onacceptabel dat we via de media (http://www.1limburg.nl/smoes-gemeente-leudal-met-nepkosten-houdt-geen-stand?context=section-1) hebben moeten vernemen dat er bij het WOB-dossier rondom de zaak-Ruiter een fout is gemaakt. De gemeente had namelijk kopieerkosten, waar de aanvrager van het dossier niet om gevraagd had, in rekening gebracht. Dit zou nodig zijn omdat bepaalde gegevens uit het dossier geanonimiseerd moesten worden. Volgens de fractie D66 mocht de gemeente dit soort behandelkosten echter niet in rekening brengen en dat hebben wij reeds op 26 mei j.l. per brief aan het College laten weten.

Onlangs kreeg de fractie van het College het volgende antwoord te horen: ‘Door D66 worden conclusies verbonden aan de betreffende (rechterlijke, red.) uitspraken die er niet in staan.’ Nu komt het College op dat antwoord terug: “Nader onderzoek heeft uitgewezen dat anonimiseren valt onder behandelkosten. Er mogen geen behandelkosten bij een Wob-verzoek in rekening worden gebracht. De aanslag leges voor de kopiekosten is vernietigd.” Precies zoals D66 in mei al betoogde!

Dat er in een gemeente fouten worden gemaakt is begrijpelijk; het is en blijft mensenwerk. Maar als er een fout wordt gemaakt, dan moet die fout ook worden toegegeven (zeker tegenover raadsleden). De fractie van D66 verwacht dan ook excuses van het College, en beraadt zich nog op verdere politieke consequenties.

Lees hier de vragen die D66 over dit dossier gesteld heeft: linklink
En lees hier de antwoorden: linklink