Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 oktober 2014

D66 stelt vragen over gebiedsvisie en onderwijs Leudal-West

De fractie van D66 heeft het College van B en W vragen gesteld over hoe het er voorstaat met de gebiedsvisie van het leefgebied Leudal-West. Dit gebied omvat de kernen Hunsel, Neeritter, Ittervoort, Haler en Ell. Voor de zomer hebben vertegenwoordigers van de dorpen Hunsel, Neeritter en Haler in de commissie Sociaal gepleit voor het instellen van een werkgroep en een onafhankelijke procesbegeleider om op de lange termijn te zorgen voor een goede leefbaarheid in het gebied.  Daarbij gaat het onder meer om een basisschool, een gemeenschapshuis en andere (commerciële en niet-commerciële) voorzieningen. D66 is benieuwd hoe het ervoor staat met dit idee. Dergelijke initiatieven vanuit de dorpen vinden wij heel belangrijk.

Tevens heeft de fractie het College een aantal vragen gesteld over de toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Leudal, en specifiek in het leefgebied Leudal-West. D66 wil graag weten hoe de gemeente zich de komende jaren opstelt in het overleg met Spolt, de organisatie waarin alle schoolbesturen van Leudal vertegenwoordigd zijn. Voor D66 staat kwalitatief goed onderwijs voorop en er moet goed gekeken worden naar hoe dit op lange termijn het beste gewaarborgd kan worden. Vanaf 1 januari zullen de schoolbesturen hierin meer verantwoordelijkheid krijgen, omdat ze dan zelf het onderhoud van de schoolgebouwen moeten doen.  De D66-fractie is benieuwd hoe men dit in Leudal aanpakt en hoe eventuele knelpunten in de financiën worden opgelost.

Klik hier om de vragen te lezen: Vragen D66 over voortgang Integrale Gebiedsvisie en Toekomst Onderwijs Leudal-West