Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 augustus 2014

Vragen over privacy-bescherming in het kader van de decentralisaties

Naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad heeft de D66-fractie van Leudal vragen gesteld aan het College.

Uit het onderzoek van de NRC blijkt dat veel gemeenten nog onvoldoende maatregelen hebben getroffen op het gebied van privacybescherming, wanneer zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor de gedecentraliseerde taken. Een belangrijk element van deze decentralisaties is het integraal werken, waarbij het mogelijk is dat dossiers van cliënten door meerdere personen van verschillende organisaties worden ingezien. Denk aan het zorgdossier of het strafblad van een cliënt. Uiteraard kan hierbij de privacy in het geding komen. Uit het onderzoek blijkt dat er in veel gemeenten nog niet of onvoldoende over dit probleem is nagedacht; het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hierover dan ook reeds meermalen haar zorgen geuit.

D66 heeft vragen gesteld om na te gaan hoe de gemeente Leudal de privacy van de cliënten en burgers denkt te beschermen.

Lees  hier de vragen zoals D66 ze gesteld heeft.