Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 mei 2014

Antwoorden college op vragen over jongerenwerk en WOB

De fractie van D66 heeft van het College van B en W antwoorden gekregen op onze vragen over het Jongerenwerk en onze vragen over de hoge kosten van een WOB-verzoek.

Met betrekking tot het Jongerenwerk zijn we gedeeltelijk tevreden en gedeeltelijk ontevreden met de reactie van het College. Het College stelt immers dat beleid ‘niet statisch’ is en dat de aanbesteding aan Synthese altijd weer aangepast kan worden d.m.v. ‘nieuwe contractonderhandelingen’. Helaas was er in de raadsvergadering van 20 mei onvoldoende steun voor een motie tot behoud van het ambulante Jongerenwerk, maar dat wil niet zeggen dat een dergelijke motie in de toekomst niet alsnog gesteund kan worden. Het is goed om te weten dat uiteindelijk de politiek het primaat heeft: als we zien dat het beleid van Synthese m.b.t. jongeren niet werkt, kunnen we dus als raad altijd nog een nieuwe opdracht geven. Hierover heeft het College nu duidelijkheid verschaft.

Wel is de fractie van D66 teleurgesteld in de antwoorden van het College over het vrijwilligerswerk. Het College gaat er wel heel gemakkelijk vanuit dat vrijwilligers in de buurt de processen in de Jongerencentra kunnen coördineren en/of een preventieve functie  kunnen vervullen. Temeer daar in het verleden al vaker is geprobeerd vrijwilligers te betrekken bij het Jongerenwerk en dit toch niet altijd goed heeft uitgepakt, mag het College hier misschien best wat terughoudender in zijn. Ook heeft Synthese nog geen plan gepresenteerd over hoe men met de jongeren te werk gaat en hoe de preventieve functie wordt vormgegeven. Daarover blijft dus veel onzekerheid.

Met betrekking tot de vragen over de WOB, waarbij 1.000 euro aan een studente in rekening werd gebracht voor kopieën i.v.m. de zaak-Ruiter, is het antwoord van het College zeer uitgebreid, maar daarmee voor ons nog niet geheel helder. De fractie van D66 heeft daarom nog vervolgvragen (van meer juridische aard) ingesteld. Wordt vervolgd…

Lees hier de antwoorden op de vragen over het Jongerenwerk:
Antwoorden vragen ‘Minder aandacht Jeugdwerk’